ปัญหาและอุปสรรคของการจัดอบรมวันที่16-18 ธันวาคม 2548 ที่จะเกิดขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พอดีได้คุยกับพี่ชัยโรจน์ที่จะมาจัดอบรมการใช้โปรแกรมพอจะสรุปปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ดังนี้

1.ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ จะต้องเข้าทำการอบรมตลอดทั้งสองวันห้ามขาดเพราะว่าจะทำreportออกมาผิดพลาดไม่สามารถประมวลผลรายงานได้ ส่งรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้
2. ด้านเวลา บุคลากรต้องรักษาเวลาให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ เพราะว่าเขามีเวลาอย่างจำกัด
3. สถานที่จัดการอบรม เรื่องความพร้อมของสถานที่ มีการวางระบบแลนให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานและพร้อมที่จะใช้จัดอบรมใช้งานเวชระเบียน

สิ่งที่พี่ชัยโรจน์ฝากบอกมาคือ
1.จัดหาผู้รับผิดชอบในตำแหน่งของผู้ดูแลระบบในตำแหน่งsupervisorเพราะจะต้องเข้าใจและรู้ระบบMit_netแบบเต็มๆ และถ้ายิ่งไม่เข้าใจจะทำให้เกิดความวุ้นวายไปกันใหญ่
2. เรื่องการsetรหัสบุคลากรเจ้าหน้าที่ และสิทธิ์การใช้ขอให้setไว้ให้พร้อม ทุกคนต้องมีรหัสก่อนเข้ารับการอบรม
3.ฝากย้ำเรื่องควรบังคับให้ จนท.เข้าฟังการสอนทุกคนทุกแผนกตั้งแต่เช้าวันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์จนจบการประชุม เพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาแน่นอนว่าอันนี้มาจากไหนแล้วมาได้อย่างไร แล้วต้องทำอย่างไรต่อ หากไม่เข้าฟังตั้งแต่ต้น พี่เขาบอกว่าเจอบ่อยที่สุด
4. ต้องsetระบบnetworkไว้รอเตรียมพร้อมสำหรับการอบรมMit_net
5. คืนวันเสาร์หลังอบรมsupervisorเสร็จแล้วให้เตรียม จนท.หรือคนงานเพราะว่าต้องยกคอมพิวเตอร์ลงมาใช้ตามจุดต่างๆเพื่อปฏิบัติงานจริง

ทั้งหมดคือสิ่งที่พี่เขาฝากย้ำมา........

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการความเห็น (0)