จากการที่ทางรพ.สั่งใบสั่งยา 15000 สติกเกอร์ 20000 ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากซึ่งหากในจำนวนขนาดนี้ ราคาต่อชิ้นจะแพงมากๆจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆเช่น ค่าทำอาร์ต ค่าการผลิต ค่าขนส่ง ซึ่งแพงมาก หากสั่งจำนวนน้อย ราคาจะยิ่งสูงมากขึ้น และหากเป็นโรงงานโดยตรง เค้าก็ไม่รับผลิตในจำนวนที่น้อยแบบนี้ด้วย เพราะเค้าไปรับงานปริมาณมากๆ (ต้นทุนก็จะต่ำกว่า)ด้วย และค่าขนส่งไปเกาะช้าง ก็แพงกว่าปกติด้วย