ช่วงเช้า   

     วันนี้ที่กองผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ชั้น 5ชั้นที่ข้าพเจ้าฝึกงาน แต่ละแผนกวุ่นวายกันมาก เนื่องจากวันนี้จะมีคณะทำงานตรวจประเมินฯตรวจการทำกิจกรรม 5 ส.ของอปข.เข้ามาตรวจตอนบ่าย งานในแผนกโสตวันนี้ไม่มีงานอะไรเร่งด่วน พี่ปุ๋ยเลยขอแรงให้ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการวีดีทัศน์และห้องสตูดิโอได้ทำความสะอาด กวาด เช็ดอุปกรณ์และเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ให้ดูเป็นระเบียบ

ช่วงบ่าย

     บ่ายนี้แต่ละคนเข้ามาทำงานกันเร็วมากเพื่อรอคณะกรรมการมาตรวจกิจกรรม 5 ส.สักพักหนึ่งคณะกรรมการก็มาถึง มากันประมาณ 20 คน มาตรวจงานกันละเอียดมาก ตรวจทีละแผนกเวียนกันไป และถ้าตรวจผ่านทางกองของเราก็จะได้ใบรับรองคุณภาพ