สำหรับท่านที่ปลูกกล้วยไม้พื้นเมือง(กล้วยไม้ป่า) ช่วงนี้กล้วยไม้สกุลช้างกำลังแทงช่อดอก และกล้วยไม้สกุลหวายจำพวกเอื้องสาย (เอื้องสายหลวง เอื้องสายน้ำผึ้ง เอื้องครั้ง เป็นต้น) กำลังเริ่มทิ้งใบครั้ง  ส่วนพวกเอื้องผึ้ง เอื้องคำ ก็กำลังเตรียมตัวแทงตาดอก  ซึ่งช่วงนี้จะต้องเริ่มจำกัดการให้น้ำลงบ้างครับ จากให้น้ำทุกวันเป็นให้น้ำ 2-3 วันครั้ง เพื่อให้กล้วยไม้มีความรู้สึกว่าเข้าสู่หน้าแล้ง 

  

    

                    

     ในกล้วยไม้สกุลช้างเช่น ช้างกระ ช้างแดง ช้างเผือก ถ้าให้น้ำมากในช่วงที่แทงดอก ช้างอาจจะไม่ยืดช่อดอก หรือจะทำให้ช่อดอกสั้น จำนวนดอกน้อยลง  พวกเอื้องสาย จะเปลี่ยนตาดอกเป็นตายอก เกิดเป็นต้นเล็ก ๆ ที่บริเวณที่ควรจะเป็นดอก  ส่วนเอื้องผึ้ง เอื้องคำ จะไม่แทงตาดอกครับ เหตุผลก็คือกล้วยไม้พื้นเมืองส่วนใหญ่ที่อาศัยในธรรมชาติจะต้องผ่านฤดูกาลต่าง ๆ กัน เมื่อเข้าฤดูฝนก็จะสะสมอาหารไว้ออกดอกในฤดูหนาวหรือร้อน  เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวความชื้นในอากาศลดลงมาก ทำให้กล้วยไม้บางชนิดต้องทิ้งใบเพื่อลดการคายน้ำ และออกดอกต่อไป  แต่ถ้านำกล้วยไม้พื้นเมืองมาเลี้ยงในบ้าน ในสวน หรือในโรงเรือน ถ้ารดน้ำตลอดจะทำให้กล้วยไม้คิดว่ายังไม่ถึงฤดูกาลที่จะพักตัว ออกดอก