คิดอย่างไรให้ไม่เครียด

คิดอย่างไรให้ไม่เครียด

คิดอย่างไรให้ไม่เครียด
ความคิด เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดความเครียด หากรู้จักคิดเป็น ก็จะช่วยให้ ลดความเครียดไปได้มาก
วิธีที่เหมาะสม ได้แก่
1. คิดในแง่ยืดหยุ่นให้มาก
อย่าเอาแต่เข้มงวด จับผิด หรืออย่าตัดสินตัวเองและคนอื่นผิดถูกอยู่ตลอดเวลา จงละวาง ผ่อนหนักผ่อนเบา ลดทิฐิมานะ รู้จักให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคือง หัดลืมเสียบ้าง ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น
2. คิดอย่างมีเหตุผล

อย่าด่วนเชื่ออะไรง่าย ๆ แล้วเก็บเอามาคิดวิตกกังวล ให้พยายามใช้เหตุผลตรวจหาข้อเท็จจริง ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน นอกจากจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อให้ใครหลอกง่าย ๆ แล้วยังตัดความกังวลได้ด้วย
3. คิดหลาย ๆ แง่มุม

ลองคิดหลาย ๆ ด้านทั้งดีและด้านไม่ดี เพราะไม่ว่าคนหรือไม่ก็เหตุการณ์อะไรก็ตาม ย่อมมีทั้งส่วนดีและไม่ดีประกอบกันทั้งนั้น อย่ามองเพียงด้านเดียวให้ใจเป็นทุกข์ นอกจากนี้ควรหัดคิดในมุมของคนอื่นบ้าง จะได้ช่วยให้มองอะไรได้ไกลกว่าเดิม
4. คิดแต่เรื่องดี ๆ

ถ้าคอยคิดถึงแต่เรื่องร้าย ๆ เรื่องความล้มเหลว ผิดหวังหรือไม่เป็นสุขทั้งหลาย ก็จะยิ่งเครียดกันไปใหญ่ ควรคิดถึงแต่เรื่องดี ๆ ให้มากขึ้น เช่น คิดถึงประการณ์ที่มีความสุขในอดีต ความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา คำชมเชยที่ได้รับ ความดีของคู่สมรส ความมีน้ำใจของเพื่อน ฯลฯ จะช่วยให้สบายใจขึ้น
5. คิดถึงคนอื่นบ้าง

อย่าคิดหมกมุ่นกับตัวเองเท่านั้น เปิดใจให้กว้าง รับรู้ความเป็นไปของคนใกล้ชิดและใส่ใจที่จะช่วยเหลือ สนใจในปัญหาของผู้คนในสังคมบ้าง

อ่านเทคนิคการคลายเครียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระความเห็น (0)