ความเห็น 10955

รวงผึ้ง กับ หนอนผีเสื้อ

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

   เซลล์รวงผึ้งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า เพราะธรรมชาติคัดสรรให้ผึ้งที่ทำรวงรังแบบนี้อยู่รอดมาไม่ต่ำกว่า 50 ล้านปี ดังนั้นการสร้างรวงรังเป็นรูปหกเหลี่ยมของผึ้ง จะถูกฝังอยู่ในยีนของผึ้งงานแต่ละตัวว่าต้องสร้างรังแบบนี้

   ทางด้านสถาปัตยกรรมของการสร้างรวงแบบแป็นหกเหลี่ยมด้านเท่านี้จะเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของผึ้งเนื่องจากหลอดรวงรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านี้ ใช้งาน 1. เป็นที่เกิดและเจริญเติบโตของผึ้ง 2. เป็นที่เก็บสะสมน้ำหวาน/น้ำผึ้ง (น้ำหนักมาก) 3. เป็นที่เก็บสะสมเกสรดอกไม้

   การที่เป็นที่เกิดและเจริญเติบโตของผึ้ง ซึ่งมีรูปร่างแบบทรงกระบอกก็เหมาะสมสำหรับรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า เพราะมีความใกล้เคียงกับรูปวงกลมทรงกระบอก

   การที่ต้องรองรับน้ำหนักของน้ำผึ้งมากๆ ก็เหมาะสมสำหรับหลอดหกเหลี่ยมด้านเท่าที่นอกจากจะใช้ฐานรวงรังด้วยกันแล้ว ยังใช้ผนังหลอดรวงอื่นๆ ช่วยแบกรับน้ำหนักของน้ำผึ้งด้วยกันได้ และการที่ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาพวกไขผึ้ง (wax) ทำให้มีน้ำหนักเบา เหนียวทนทาน ประกอบกับมีผนังร่วมกันทำให้รับน้ำหนักได้มาก ประมาณว่า ไขผึ้งหนัก 50 กรัม สร้างเป็นหลอดเซลล์ 2 ด้าน ประมาณ (ผึ้งพันธุ์) 7200 เซลล์ สามารถรับน้ำหนักน้ำผึ้งได้ถึง 5,000 กรัม หมายความว่า วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเช่นไขผึ้ง เมื่อใช้สถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างไปสร้างเป็นรวงผึ้งแล้ว สามารถรับน้ำหนัก (น้ำผึ้ง) ได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองอย่างน้อย 50 -100 เท่า

   อยากทราบว่ามีวัสดุใดในโลกที่ทำได้แบบนี้บ้าง