ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่าน สวัสดี พี่น้อง เพื่อนๆ สมาชิก gotoknow ที่เคารพรักทุกท่าน กระผมเป็นสมาชิกน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามา อยากจะขอฝากใจฝากความคิด และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตกับพี่น้องเพื่อนๆ ทุกคน ผมรู้สึกดีใจที่เรามีสนามความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแลสังคมรอบข้าง