กฎหมายของอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต

เจนจิรา
ตัวอย่างกฎหมายของประเทศอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต Consumer Credit Act of 1974

กฎหมายอเมริกากับบัตรเครดิต

       การทุจริตที่เกิดขึ้นกับบัตรเครดิตโดยวิธีต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อผู้ถือบัตรที่แท้จริงที่จะต้องชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้แก่ธนาคารหรือสถาบันผู้ออกบัตรทั้งที่ตนไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้น โดยในอเมริกามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่คุ้มครองผู้ถือบัตรเครดิตจากผู้ทุริตนำบัตรเครดิตไปใช้โดยปราศจากอำนาจ รายละเอียดดังนี้

       ตามมาตรา 83-84 ของ Consumer Credit Act ได้บัญญัติควบคุมถึงความรับผิดสำหรับการใช้บัตรเครดิตโดยปราศจากอำนาจ มาตรา 83 (1) "ลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงที่ถูกบัญญัตจะไม่มีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้จากการสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ประโยชน์จากเครดิตโดยบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือเป็นตัวแทนของลูกหนี้"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#บัตรเครดิต#กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 83336, เขียน: 11 Mar 2007 @ 22:31 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 12:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)