• มีเพื่อนทางเชียงใหม่  และข่าวทางวิทยุ  โทรทัศน์  บอกว่า  เขม่าควันไฟปกคลุม  มืดครึ้มทั้งวัน   หายใจก็แสบจมูกหมด  
  • คงเคยได้ข่าวอย่างนี้เกิดที่อินโดนีเซีย  แล้วควันมันลอยข้ามมาที่  มาเลเซีย  สิงคโปร์  บางส่วนทางใต้ของไทย   ส่วนที่เกาะสุมาตรา  อินโดนีเซีย  นั้นไม่ต้องพูดถึง  ขนาดขับรถกลางวันก็ต้องเปิดไฟ นี่คือควันจากไฟไหม้ป่า  ควันคลุ้งไปหมด
  • 15,000 ล้านปี  เกิดเอกภพ  
  • 4,600   ล้านปี เกิดโลก
  • 3,000   ล้านปี  เกิดสิ่งมีชีวิต    
  • 150,000  ปี มนุษย์ยืนสองขาเป็น homo sapiens
  • 10,000  ปี  ที่มนุษย์เริ่มทำเกษตร และมนุษย์ใช้สมอง  
  • เทียบแล้ว  มนุษย์ก็แค่เสี้ยวหนึ่ง(แค่งูแลบลิ้น)ของเวลา ที่จักรวาลนี้เกิดมา   
  • มนุษย์เพิ่งเกิดมาเมื่อไม่นานนี่เอง  
  • แต่มนุษย์ก็ได้สร้างวีรกรรม  วีรเวร  ด้านสิ่งแวดล้อมต่อโลกนี้มากมายเหลือคณานับ
  • มนุษย์กำลัง  ข่มขืนและกระทำชำเราโลกอยู่ทุกวัน