เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาผมเน้นกิจกรรมการให้คำปรึกษานักศึกษามหาชีวาลัย ด้านการทำวิจัยที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ( KM research) ผมได้พบอุปมาอุปไมยที่สะท้อนถึงปัญหาการฝึกทักษะของนักศึกษาว่าทำไมงานจึงไม่ค่อยก้าวหน้า

   โดยมาสรุปว่า ความรู้ ดั่งปลาอยู่ในน้ำ ผู้เรียนเหมือนผู้เลี้ยงปลา หรือชาวประมงที่จะพยายามจับปลา   

ที่ต้องรู้ว่า

 

·        ปลาชอบ อยู่ที่ไหน หรือจะล่อมาให้มาอยู่ในที่ที่เราจับได้ง่ายได้อย่างไร

 

·        ปลาอะไร ต้องใช้ เครื่องมืออะไร จับ จึงจะง่ายที่สุด

 ·        เครื่องมือแต่ละอย่าง แต่ละขนาดมี วิธีการใช้ แตกต่างกัน ตั้งแต่ สุ่ม สวิง แห อวน ฉมวก ตาข่าย ลอบ ยอ เบ็ด ไซ ฯลฯ ที่จะทำให้ได้ปลาต่างกัน ทั้งชนิด และขนาดอีกด้วย

·        เหยื่อล่อปลา แต่ละชนิดต้องต่างกัน ทั้ง องค์ประกอบและวิธีใช้และเครื่องมือประกอบที่ใช้

·        ปลาธรรมชาติ (KM ธรรมชาติ) กับปลาเลี้ยงในบ่อ  (KM ในกลุ่มที่ทำงานด้วยกัน)  มีวิธีการจับ และใช้เครื่องมือต่างกัน

·        ในบ่อปลาก็มักมีปลาธรรมชาติ ในธรรมชาติก็อาจมีปลาเลี้ยงหลุดออกมา (การปะปนกันของภูมิปัญญาและวิชาการสมัยใหม่)

·        น้ำลึก น้ำตื้น กลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก  ฝูงปลา ปลาอยู่เดี่ยวๆ ต้องใช้เครื่องมือต่างกัน เครื่องมือชนิดเดียวไม่พอ

·        ปลาบางชนิดอยู่ริมฝั่ง พุ่มไม้ บางชนิดอยู่น้ำลึก ในวังปลา หรือตามแนวปะการัง หรือทะเลลึก

·        น้ำใส (Explicit)มองเห็นปลาได้ง่าย หรือ ขุ่น (Tacit) มองเห็นปลาได้ยาก ต้องอาศัยความสามารถพิเศษอื่นๆ ในการสังเกตและค้นหาปลา

·        สายตา จินตนาการ และความสามารถในการหาปลา ก็จำเป็นต้องพัฒนา อาจต้องใช้กล้อง ใส่แว่น ใช้ไฟส่องช่วยหา

·        เวลาที่ไปหาปลาก็สำคัญ ทั้งชนิดปลาและเครื่องมือที่ใช้

·        หาปลาแต่ละชนิดมาแล้วจะนำมาเก็บ ดูแล รักษา แปรรูป นำไปใช้ต่างกัน จึงจะเป็นประโยชน์สูงสุด กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

ดังนั้นการทำ KM research จึงต้องพัฒนาทักษะในการทำงานเหมือนการพัฒนาตนให้พร้อมและสามารถที่จะเป็นทั้ง

  • ผู้เลี้ยงปลา
  • ชาวประมง
  • แม่ค้า และ
  • ผู้ดูแลตลาดปลาสด ปลาแห้ง ปลาป่น ปลากระป๋อง จึงจะทำงานได้ดีครับ 

แต่ประเด็นหลักในการทำงานนั้น ก็แล้วแต่จะเลือกครับ  

ลองคิดตามดูแล้วจะเข้าใจ และพัฒนาทักษะได้อย่างเหมาะสมครับ