น้ำประปามีแร่ธาตุหลายชนิด

เมื่อต้มเดือดแล้วเดือดอีกหลายๆ ครั้ง
น้ำจำนวนมากจะระเหยกลายเป็นไอ ส่วนที่เหลือจึงมีปริมาณแร่ธาตุ ชนิดต่างๆ เข้มข้นขึ้นมาก

และเกินมาตรฐานการบริโภค น้ำที่ต้มเดือดนานๆ ไอออนของซิลเวอร์ไนเตรทที่อยู่ในน้ำจะเปลี่ยนเป็นซิลเวอร์ไนไตรท์ซึ่งเป็นสารที่ให้โทษแก่ร่างกาย

และแร่ธาตุบางอย่างที่เป็นโทษต่อร่างกาย จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะการระเหยของน้ำและอาจมากจนเกินขีดจำกัด ความสามารถของร่างกายในการกำจัดขับถ่ายออกมาจึงไม่ควรดื่มน้ำที่ ต้มเดือดแล้วหลาย ๆ ครั้ง

ที่มาจาก: mail Forword หมอสุขภาพ