มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหนใดเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนต้องการความสุขที่ยืนยาวนานซึ่งมันไม่ใช่มาจากเงินทองและไม่ใช่มาจากตำแหน่งการงาน บางทีสิ่งเหล่านี้จะนำพาไปสู่ความทุกข์ก็ได้ ดังนั้นความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่มาจากความเชื่อของเขาที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตรงนี้เราสามารถสังเกตได้กับตัวเราเองต่อเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามีความสุขถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะหนักจะเบาจะใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าเราทำด้วยจิตเชื่อมั่นรักและศรัทธา เราก็สามารถค้นพบความสุขได้ แต่ถามว่าความสุขเหล่านั้นจะยืนยาวหรือไม่ นั้นคือประเด็นที่ทุกคนตามหา บางทีความสุขเหล่านั้นจะจางหายไปพร้อมการจากไปของสิ่งที่เราศรัทธาต่อ ดังนั้นศาสนาอิสลามเขาห้ามมนุษย์ยึดติดกับวัตถุหรือบุคคลเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่ยืนยาวนานและจะจากไปในไม่ช้าในวันข้างหน้า อิสลามได้สอนให้มนุษย์ทุกคนให้ทำต่อเพื่อสิ่งที่รอบรู้ทุกอย่างและทรงปรีชายิ่ง สิ่งเหล่านั้นจะต้องยืนยาวตลอดการ นั่นคือพระองค์อัลลอฮฺผู้อภิบาลเจ้าแห่งจักรวาลทั้งมวล ถ้าผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นและทำเพื่อผู้อภิบาลเจ้าแห่งจักรวาลเขาผู้นั้นจะพบสัจธรรมแห่งชีวิตและความสุขที่แท้จริง