GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ชะรีอะฮ์ คืออะไร

กฎหมายอิสลามไม่ใช่กฎหมายที่มาจากมนุษย์
ชะรีอะฮ์ คือบทบัญญัติแห่งอัลลอฮฺ โดยการประกาศเผยแผ่ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ทั้งในเรื่องการศรัทธา การประพฤติปฏิบัติ และหลักคุณธรรมต่าง ๆ ชะรีอะฮ์จึงไม่ได้มาจากธรรมชาติ จารีตประเพณี หรือการบัญญัติของมนุษย์คนใดแม้ท่านศาสนทูต  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): กฎหมายชะรีอะฮ์
หมายเลขบันทึก: 82958
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

หากให้มนุษย์ตัดสินด้วยมนุษย์ มนุษย์ก็มักจะคำนึงถึงตัวเองหรือกลุ่มของตัวเองเป็นหลัก

ดังนั้นหลักการของกฏหมายอิสลาม คือ การกำหนดกฏเกณฑ์ทั้งหมดที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบกับคนส่วนใหญ่ จะเป็นการกำหนดจากพระเจ้า แต่ก็เปิดช่องให้กับมนุษย์ได้กำหนดกฏเกณฑ์บางอย่างเองได้ แต่ด้วยกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของการอยู่รวมกันได้ด้วย

ไม่ทราบว่า ผมคิดถูกหรือเปล่าครับอาจารย์เจะเหลาะ