ก่อนข้อตกลงว่า จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ เราได้ปรึกษาหารือกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MSN ซึ่งดิฉันมีรายชื่อของน้องๆ บรรณารักษ์คณะเกือบหมด ได้สอบถามวัน เวลาที่น้องๆ ว่างตรงกัน หัวข้อที่อยากให้จัด มีบางคนอยากให้ทำเรื่องโน้น มีบางคนสนใจเรื่องนี้ (แต่ไม่ได้ถามทุกคน) และตกลงกันที่ การอบรมบล็อก เพื่อการสื่อสารร่วมกัน แม้จะไม่ถึงขนาด real time แบบ MSN แต่น่าจะได้รับการยอมรับจากผู้บริหารมากกว่าเห็นเราคุยกันผ่าน MSN หรือผ่านโปรแกรมอื่นกัน เนื่องจากเราเลือกเวลาเขียนนอกเวลาได้ (ซึ่งไม่สอดคล้องกับการทำงาน หากเราจะถือว่าการทำงานกับ KM อยู่ในเนื้อเดียวกัน)

           และอีกเรื่องหนึ่งที่บางคนมีความสนใจร่วมกันและอีกบางคน อยากให้คนที่ห้องสมุดได้แสดงศักยภาพจากประสบการณ์ทำงานโดยการเป็นวิทยากร อบรมการเย็บเล่มหนังสือระดับมืออาชีพ (จริงๆ) ซึ่งก็คือ พี่เริงฤทธิ์ สำอางค์ และจีรทีปต์

           กิจกรรม จึงออกมาเป็นช่วงเช้า หลังจากสันทนาการเพิ่มความสัมพันธ์แล้ว ตามด้วยการจัดอบรมการเขียนบล็อก โดย อ. บีแมน แนะนำวิธีการเลือกเรื่องมาเขียนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติกันจริงๆ ทำให้เกือบทุกคนสามารถเขียนเรื่องราวออกมาได้หลังจากหมดครึ่งเช้าไปแล้ว ภาพกิจกรรม

           พอเริ่มครึ่งบ่ายเป็นกิจกรรมการฝึกดูแลหนังสือและการเลือกวารสารมาเย็บเล่มและลงมือปฏิบัติการเย็บเล่ม แม้หลายๆ ห้องสมุดจะไม่ได้เย็บเล่มเอง แต่ก็หวังว่าน้องๆ จะได้แนวทางในการจัดการกับวารสารฉบับย้อนหลังของตนเองที่นับวันจะเพิ่มขึ้นและค้นหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ

          หลังจากการอบรมแม้จะมีน้องๆ บางส่วนทยอยกลับคณะเพราะมีงานต้องทำต่อ ที่เหลือเรามานั่งคุยกันเรื่องการที่จะสานต่อเครือข่ายของพวกเราอย่างไรดี มีน้องๆ หลายคนเสนอว่า ห้องสมุดคณะควรมีคณะกรรมการแบบที่สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งมีผลดีต่อการแก้ปัญหาของห้องสมุดได้โดยคณะกรรมการจะช่วยจัดการปัญหาที่นอกเหนืออำนาจจัดการของบรรณารักษ์ได้ เราจึงเห็นว่าเพื่อนๆ ที่มีประสบการณ์แก้ปัญหาผ่านคณะกรรมการควรเขียนบอกเล่าให้เพื่อนๆ ฟังผ่านบล็อก ถือโอกาสบอกน้องๆ ทั้ง 3 คณะ พี่และเพื่อนๆ รออ่านอยู่นะจ๊ะ

            และสำคัญ เราตกลงร่วมกันว่า กิจกรรมคราวหน้าเราจะทัวร์ห้องสมุดคณะ ทุกคณะ ไปดูข้อดี ข้อด้อยของแต่ละที่ แล้วนำมาทำ river diagram เพื่อดูว่าห้องสมุดไหนจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้าง และยิ่งกว่านั้น เราผูกพันสัญญากันและกันว่า เราจะร่วมใจกันไปช่วยพัฒนาส่วนที่ด้อยของห้องสมุดคณะนั้นๆ ดิฉันรู้สึกมีความสุขที่สุดเลยค่ะ