ต่อจากตอนที่แล้ว  หัวปลาของ KM workshop คือ "การพูดคุยกันทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น"

    กิจกรรมสุดท้ายของช่วงเช้า คือ การ(ฝึก) ทำ reflection โดย อ. บีแมน ซึ่งสรุปความคิดเห็นที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ (จากการดูภาพยนตร์โฆษณา) มี

 • กลุ่ม ๑ : ปัจเจก..กิเลส -> ความพอเพียง ->พื้นฐานครอบครัวมีสุข->ทำงานแบบมีความสุข ->เกิดความรักความเอื้ออาทร
 • กลุ่ม ๒ : องค์กร..ความรักความสามัคคี-> เอาชนะอุปสรรค-> องค์กรสู่ความสำเร็จ Successful -> Learning Organization
 • กลุ่ม ๓ :  Chaordic..ความคิดมุมมองที่แตกต่างกัน -> สิ่งยึดเหนี่ยว->รากฐานที่ดีของครอบครับ -> พัฒนาองค์กร

    keyword สำคัญ คือ ความรัก ความสามัคคี ความพอเพียง ครอบครัวมีความสุข ทำงานอย่างมีความสุข ด้วยสติ และมหาสติ (ช่วงนี้รู้สึกว่ายังทำได้ไม่ค่อยดี...ต้องไปฝึกอีกสัก ๒-๓ ครั้ง)

    สุดท้าย อ.หนึ่ง มาเฉลยเบื้องหลักกิจกรรม.......ตามหัวปลา..จบกิจกรรมในช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

    เปลี่ยนหัวปลาเป็นเรื่อง "เทคนิคการเขียนบล็อก" เรื่องที่จะเขียนคือ...เขียนถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมทำ workshop ช่วงเช้า ที่มีหัวปลาคือ "การพูดคุยกันทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น"
    
   ผมลองถามสมาชิกว่า ต้องการเรื่อง "เทคนิค" อะไรบ้าง คำตอบที่ได้เมื่อเรียงลำดับแล้วมีดังนี้

 1. เรียนรู้เรื่อง "ไฟล์อัลบั้ม"
 2. การ Upload ภาพใส่ไฟล์อัลบั้ม
 3. การเอาภาพที่ Upload ใส่บันทึก (แถมด้วยเทคนิคการยืมภาพ)
 4. การสร้างตาราง, และการเปิดล็อกของ window
 5. การเอาภาพใส่ตาราง, การแก้ไขตาราง
 6. การใส่คำอธิบายภาพ (image description)
 7. การใส่ภาพเล็ก และคลิกภาพใหญ่
 8. การ Link 2 แบบ
 9. การใส่ป้าย (คำหลัก)
 10. การสร้าง Planet (Reading List)

   ภาพรวมใช้เวลาประมาณ..๒ ชั่วโมง..สมาชิกที่ได้ประโยชน์ คือ สมาชิกหน้าเก่า...ซึ่งท่านจะหาอ่านบันทีกที่เขียนกันในช่วงฝึกอบรมนี้ได้ที่ Planet สำนักหอสมุด มน. ครับ

   ต่อไปแถมภาพกิจกรรม...world cafe (ช่วงเช้า) โดยอาศัยเทคนิคบางอันด้านบนครับ

 

คิดไปด้วย ดื่มไปด้วย น้องแก่น (กิน) เก่งจัง
สุมหัวกันคิดครับ อ.หนึ่ง อะไรเนี่ย
สุดบรรยาย ขอเขียนมั่ง
มา Observe ครับ เปลี่ยนกลุ่มฟังคนเก่าอธิบาย
จะเขียนอะไรดีน้า.. เหมือนภาพที่ ๒ (เด็กเส้น)

 

 

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin