การออกแบบหรือคำนวณที่ต้องการความแม่นยำ และต้องใช้ค่าแรงโน้มถ่วงของโลก(g)ไปใช้ละก็ ให้ใช้สูตรนี้ครับ

 g = 9.7803*(1+0.0053*(sin A)^2)-3*10^-6*Z   หน่วย ms^-2

   A  คือ Latitude (องศา) หาจากตำแหน่งของแผนที่

   z   คือ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (เมตร) ณ.ตำแหน่งที่ต้องการหา

 ขอให้สนุกกับการนำไปใช้ครับ....