Hiker

หนังสือเนชันแนล จีโอกราฟฟิค ฉบับภาษาไทยนำเรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายมาสรุปไว้เป็นตัวเลข ทำให้เข้าใจได้แทบจะในทันที...

ข่าวดีคือ ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ดูจะป้องกันได้(อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง) ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อพวกเราจะได้หาทางป้องกันไว้ครับ…

    ตารางที่ 1: ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหัวใจวาย

ปัจจัยเสี่ยง

ผู้ชาย (จำนวนเท่า)

ผู้หญิง (จำนวนเท่า)

การรวมตัวแบบผิดธรรมชาติของโคเลสเตอรอล*

เพิ่ม 4 เท่า

เพิ่ม 4 เท่า

เบาหวาน

เพิ่ม 2 เท่า

เพิ่ม 4 เท่า

ความดันเลือดสูง

เพิ่ม 3 เท่า

เพิ่ม 2 เท่า

ความเครียดและโรคซึมเศร้า

เพิ่มเกือบ 3 เท่า

เพิ่มเกือบ 3 เท่า

การกินอาหารถูกสุขอนามัย

ลดลง 30%

ลดลง 30%

โรคอ้วนลงพุง

เพิ่มกว่า 2 เท่า

เพิ่มกว่า 2 เท่า

การไม่ออกกำลังกาย

เพิ่ม 20%

เพิ่ม 20%

การสูบบุหรี่

เพิ่ม 2-3 เท่า

เพิ่ม 2-3 เท่า

* เข้าใจว่า น่าจะเป็น "โคเลสเตอรอลในเลือดสูง" หรือ "มีคราบไขมันในเส้นเลือดแดงใหญ่" มากกว่า - รอตรวจสอบต้นฉบับภาษาอังกฤษอยู่ครับ - ขออภัย...

 

ถ้าถามว่า ป้องกันตรงไหนดี… ผู้เขียนขอเรียนเสนอว่า ป้องกันความเสี่ยงไว้พร้อมกันหลายๆ วิธีดีกว่า เพราะดูเหมือนความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ดูจะใกล้เคียงกัน

ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดี ไม่มีโรคหัวใจเบียดเบียน เพื่อจะได้มีโอกาสทำอะไรดีๆ ไปนานๆ ครับ…

    แหล่งที่มา:

  • ขอขอบพระคุณ (thank / courtesy of) > รักษาหัวใจ ไม่ให้เจ็บ. National Geographic ฉบับภาษาไทย. กุมภาพันธ์ 2550. ฉบับ 67. หน้า 54-79.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ > แก้ไข 13 พฤษภาคม 2550.