วันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุม DW ประจำเดือนมีนาคม 2550 มีวาระหลัก คือ การชี้แจงโครงการปี 50 ซึ่งผมรับผิดชอบการชี้แจงการชี้แจงการดำเนินงาน KM ในปี 50 และแถมด้วย การเขียน Mind Map

ในส่วนการชี้แจงการดำเนินงาน KM ก็มีบางมุมมอง ที่จะบันทึกไว้ ...

 • เปิดการชี้แจงด้วยการเปิด vcd เรื่อง เครือข่าย KM ประเทศไทย
 • เปิดได้ประมาณ 10 นาที เริ่มมีพี่นักส่งเสริมบางคน ลุกออกนอกห้อง บางส่วนเริ่มคุยกัน ( จะเป็นช่วงที่กล่าวถึงโรงเรียนเกษตรกร) ผมคิดว่า พี่นักส่งเสริมคงจะมองว่า เป็นเรื่องที่รู้แล้ว บางส่วนยังนั้งฟังอย่างตั้งใจ แต่ยังไม่เห็นมีใครบันทึกอะไร
 • vcd จบ พี่หลายคน ยังตกอยู่ในภวังค์ เพราะเพิ่งตื่นนอน
 • เริ่มการบรรยายสรุป เรื่อง การดำเนินงาน KM ( บางคนเริ่มง่วง)
 • บรรยายได้สักครู่ 30 % เริ่มคุยกัน แต่บางคนเริ่มมีการจดบันทึก โดยเฉพาะ CKO ท่านหนึ่ง รู้สึกว่าจะบันทึก ตั้งแต่ต้นจนจบ ( ผมปลื้มมากครับ )
 • ช่วงกลาง ๆ การบรรยาย ไม่มีคนคุยแล้ว ( สังเกตจากเสียงที่เงียบลง ) ....แต่มีหลับบ้าง
 • บรรยายจบ มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนกันบ้าง แต่อยู่ในระดับที่น้อยมาก
 • มี CKO ระดับอำเภอ เหลืออยู่ 2 ท่าน ( ไม่ถึง 50 ) ...ที่เหลือหายไปไหน...
 • สรุปแล้ว..สำหรับปลาทูฝูงนี้ ผมเองคิดว่า น่าจะไปได้นะ
 • ส่วนจุดอ่อนที่ยังต้องหาวิธีการแก้ไข คือ การเปิดใจ และการเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน ( วัฒนธรรมข้าราชการที่นี่แข็งแรงมาก )
 • แต่ยังน่าอุ่นใจ คือ ยังมี CKO และนักส่งเสริมบางท่านให้ความสำคัญในการทำ KM
 • สำหรับบันทึกต่อไป ผมคิดว่าจะต้องมีรูปมาโชว์บ้างแล้วล่ะครับ ( แต่ตอนนี้ขอเก็บตังค์ ซักพักก่อน อิ อิ )