จากคำขอของคุณสมพร ช่วยอารีย์ ที่ขอให้ผมช่วยแลกเปลี่ยนในเรื่องการเจริญของรากพืช ว่ามีการเจริญแบบไหนบ้าง และควรจะใส่ปุ๋ยเคมีที่มีประสิทธิภาพที่สุดได้อย่างไร เพื่อนำไปกำหนดโมเดล ในการศึกษาขั้นต่อไป

 ประเด็นเรื่องนี้ต้องมองให้ขาดเข้าหาหลักธรรมชาติเสียก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมาตอบที่ละประเด็น ไม่งั้นจะโดน "ย้อนเกล็ด" ได้ครับ

เช่นถ้าตอบว่ารากต้องดิ่งลง ก็จะมีคนถามว่า แล้วทำไมรากลำภูจึงชี้ขึ้น

 หรือรากต้นตีนตุ๊กแกต้องออกข้าง รากไทรจึงอ้อมรัดต้นไม้อื่น ตอบวนไปคำถามก็วนกลับ ไม่มีวันจบครับ

ผมเลยขอบอกว่า ขอมองต่างมุมฐานะนักปฐพีศาสตร์หัวโบราณ ในเชิงการมองหน้าที่และความสำคัญของรากพืชชนิดต่างๆที่มีหน้าที่แบบเดียวกันแต่ในระบบนิเวศต่างกัน ทำให้มีรูปร่าง โครงสร้างแตกต่างกัน นอกจากนี้รูปร่างของรากยังขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

๓ ข้อสำคัญควบคุมของการเจริญของรากก็มีการ

 
  1. หาสิ่งที่ขาด พอเจอก็จะไปออกันอยู่ตรงนั้นมากจนพอ ไปตามสิ่งที่ขาด (Law of limiting factors) เจอที่ไหนก็จะไปออขยายกันอยู่ที่นั่น
  2. หนีสิ่งเป็นพิษ ( Toxic avoidance) ทั้งหนีได้ (รอด) และหนีไม่ได้ (ตาย) และอาจไม่มีหลักฐานให้เห็น เลยนึกว่าไม่มี ที่จริงมีแต่ตายไปแล้ว ทั้งกายภาพ เคมีและ ชีวภาพ และ
  3. ยึดเหนี่ยว (Anchorage) ให้ต้นได้ตั้งตรงรับแสงอย่างเต็มที่

ดูรากกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ๆจะเข้าใจได้มากที่สุด ในทุกประเด็น

 

รากไม้แช่น้ำ จะชูหาอากาศ

 

รากพืชในเขตแห้งแล้งจะดิ่งลึก ลงไม่ได้ก็ต้อง ทน พักตัว หรือทนไม่ได้ก็ ตาย

 

รากเจอชั้นดานจะบิดงอไปตามช่องที่มีอยู่

 

รากจะหนีความเป็นกรด เพราะแบ่งเซลล์ไม่ได้ เป็นต้น

 

แต่ถ้าจะทำโมเด็ล ต้องมีเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม ไม่งั้นก็เป็นแค่ generic model ที่ต้องใช้โดยคนที่เข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่และสภาพแวดล้อมจริงๆ เท่านั้น หรือไม่ก็เข้าใจแบบเด็กๆ ที่ต้องไปพัฒนาต่ออีกหลายชั้นครับ

 

ผมยังยืนยันคำเดิมว่า อาจต้องทำ generic model ก่อน แล้วค่อยปรับตามเงื่อนไข เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง แทบจะหา "ค่าเฉลี่ย" ไม่ได้เลย

 

เช่นถ้าสมมติว่าเป็นดินป่า ร่วนลึก ฝนตกสม่ำเสมอ ธาตุอาหารกระจายตัวดีทั้งชั้นดิน นั่นสามารถใช้ generic model ได้

 แต่ พอมีพืชชนิดอื่นขึ้นอยู่ด้วย generic model ก็ต้องพับเก็บอีกเลยต้องมี "จินตนาการ" และ "จินตภาพ" ว่า มีอะไรเป็นเงื่อนไข
  • ประเภทของดิน
  • ความลึกของดิน
  • การจัดการดิน การไถ การดูแล
  • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  • เคมี และกายภาพที่สำคัญ
อย่าเพิ่งถอดใจไปหา Generic model เสียก่อนนะครับ

ที่จริงเรื่องนี้ เขาเขียนตำราเรื่อง Root systems กันเป็นเล่มๆนะครับ แต่สาระก็มีเท่านี้แหละครับ

 

แต่สำหรับการใส่ปุ๋ยนั้น แต่ก่อนผมคิดว่าใส่ที่ร าก เดี๋ยวนี้ผมกลับคิดว่าน่าจะใส่ที่ดิน ที่จุดหรือบริเวณที่ดินจะเก็บสำรองเอาไว้ได้ ถ้าไม่มีหรือมีน้อย ก็ต้องพัฒนาขึ้นมาครับ

 

การสำรองสำคัญกว่าการใช้ เพราะสำรองนำไปสู่ความยั่งยืน การใช้นำไปสู่การหมดไป

 

ตอนนี้เรากำลังพัฒนาเกษตรยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์ที่ลดการเบียดเบียน ระบบสำรองจึงสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

 โลกแห่งความจริงไม่มีเส้นตรงครับ มีคำตอบตรงหรือยอกย้อนเสมอ

แม้แต่แสงยังเป็นคลื่นเลยครับ

 นี่เป็นจินตภาพของผมในการทำงานครับ