การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

การมีส่วนร่วมของประชาชน
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะที่ 3 จัดการประชุม รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอศรีเทพ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2550 นายประเวช  สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   และประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะที่ 3 พร้อมคณะออกดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคบริการ และภาคสังคม จำนวน 200 คนเข้าร่วมการประชุม
  ·        ธรณิศวร์  บุญแข็ง ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการฯ คณะที่ 3       รายงาน บรรยากาศ การประชุมเต็มไปด้วยความ กระตือรือร้นและให้ความสนใจแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ทั้ง 4 กรอบ คือ กรอบที่ 1 สิทธิและเสรีภาพ กรอบที่ 2 สถาบันการเมือง กรอบที่ 3 องค์กรตรวจสอบอิสระและศาล กรอบที่ 4 เรื่องอื่นๆ     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่การงาน

คำสำคัญ (Tags)#ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

หมายเลขบันทึก: 82514, เขียน: 07 Mar 2007 @ 23:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

padaeng
IP: xxx.151.46.130
เขียนเมื่อ 

(เพิ่มเติม)

เวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ มีภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสังคม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นใน 3 กรอบ 36 ประเด็น

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2550 ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกขึ้น ตามกรอบที่กำหนดไว้ 3 กรอบความคิดเห็น 36 ประเด็น ประกอบด้วยกรอบสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ 10 ประเด็น กรอบสถาบันการเมือง 16 ประเด็น กรอบองค์กรตรวจสอบ องค์กรอิสระและศาล 9 ประเด็น และอื่น ๆ อีก 1 ประเด็น โดยมีนายต่อพงษ์  อ่ำพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในการเปิดเวที
 สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอต่าง ๆ จำนวน 2 รอบ ในรอบที่ 1 จะจัด 12 ครั้งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสังคม ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2550 ข้อมูลที่ได้จากประชาชนจะมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำเป็นข้อสรุปนำเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากได้รับรัฐธรรมนูญฉบับร่างที่ 1 แล้ว ในช่วงที่ 2 จะรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสำคัญตามร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นการเฉพาะเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่ชัดเจนขึ้น นำไปประกอบการตัดสินบรรจุในรัฐธรรมนูญ และเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจากสภาร่างฯ แล้ว จะมีการสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบรวมทั้งจัดทำประชามติ ต่อไป

padaeng