การออกหน่วยประชาสัมพันธ์งานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน

ปัญหาเรื่องความรู้ความไม่เข้าใจของ ประชาชนยังมีอยู่มาก แม้ว่า สปสช.เองจะพยายามประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆในเรื่องบัตรทอง แต่โดยเนื้อหาและความถี่ของการประชาสัมพันธ์ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อหาและกฎระเบียบที่เป็นภาษาทางกฏหมายที่มากมายและยากต่อความเข้าใจ..

ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 ที่คณะกรรมการบริหารฯมีมติเห็นชอบในการให้จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย เป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างบ้างในช่วงแรกด้วยความยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันสุขภาพและคิดว่า"หลักประกันสุขภาพ" เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของโรงพยาบาลที่ต้องทำหน้าที่ในการให้บริการและดูแลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชน

พี่วีรพลและผมเองในฐานะผู้ที่กับงานทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ เราเห็นตรงกันว่าการนำเรื่องหลักประกันสุขภาพมาให้ความรู้โดย ผ่านสื่อของชุมชนที่ประชาชนเป็นเจ้าของจะมีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้าน ความรู้ความเข้าใจต่อหลักประกันสุขภาพ การเข้าใช้บริการที่ประชาชน สามารถใช้บริการได้เป็นและไม่ถูกละเมิดสิทธิ
 
โดยส่วนตัวผมเองที่รับผิดชอบงานด้านนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น พบว่าปัญหาเรื่องความรู้ความไม่เข้าใจของประชาชนยังมีอยู่มาก แม้ว่า สปสช.เองจะพยายามประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆในเรื่องบัตรทอง แต่โดยเนื้อหาและความถี่ของการประชาสัมพันธ์ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับกฎระเบียบที่เป็นภาษาทางกฏหมายที่มากมาย ยากต่อความเข้าใจ ตลอดจนสภาพปัญหาที่ซับซ้อนมากมายมีการยึดถือ ตีความ การปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน
 
สื่อวิทยุเองเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนในกลุ่มเกษตรกรเพราะในช่วงที่ออกทำไร่ ทำนา   สามารถที่จะพกพาวิทยุเข้าไปฟังเป็นเพื่อนยามทำงานได้ในแต่น่าเสียดายที่เวลาที่ควรได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวอย่างนี้ วิทยุคลื่นกระแสหลักส่วนใหญ่ก็มีแต่รายเพลงและการโฆษณาสินค้าสิ้นค้าเป็นหลักเท่านั้น..
 
การให้ประชาชนคนด่านซ้ายได้เข้าใจถึงการมีและใช้สิทธิ ตลอดจนช่องทางของการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาอย่างง่ายๆ    ด้วยการโทรมาพูดคุยกับนักจัดรายการ หรือการแนะนำให้ลองใช้บริการ 1330จึงเป็นวิธีที่คณะกรรมการได้ยึดถือเป็นนวทางในการสื่อสารกับคนฟัง     ตลอดจนมีการปรับผังรายการชุมชนคนรักษ์สุขภาพ   จากที่เคยออกอากาศเพียงวันละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือ วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ เป็นการออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น
 
แต่ด้วยข้อจำกัดทางเครื่องมือและอุปกรณ์การส่งกระจายเสียง ที่ไปได้ไม่ไกลทำให้หลายหมู่บ้านที่ไม่สามารถรับฟังวิทยุชุมชนได้ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านนี้เท่าที่ควร  บทเรียนที่กว่า 2 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินงานวิทยุชุมชน เราตกผลึกทางความคิดได้อย่างหนึ่งว่าต้องมองข้ามการเป็นแค่สถานีวิทยุเท่านั้น... การเปิดบริการงานภาคประชาชนในเชิงรุกโดยใช้รูปแบบของการตลาดร่วมสมัย ในยุคที่กระแสของการจับจ่ายซื้อของที่ตลาดคลองถมกลายเป็นสิ่งที่คนด่านซ้ายคุ้นเคย และรออยการมาถึงของพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดนัดในทุกวันพุธ     จึงเป็นจุดที่นำมาวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นพื้นที่เป้าหมาย  ในการออกประชาสัมพันธ์งานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนในเชิงรุก โดยมุ่งเป้าไปที่การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของหลักประกันสุขภาพ   รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตอบปัญหา ข้อข้องใจของประชาชนที่ยังสงสัย  หรือเคยไปใช้บริการกับทางโรงพยาบาล
การออกหน่วยเชิงรุกแต่ละครั้ง ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่สนใจและเข้ามาสอบถาม   หรือบางคนมีการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเพื่อปรึกษาในเรื่องการใช้สิทธิ..
อย่างเช่นวันนี้...หลังจากเก็บของที่ตลาดคลองถม ผมกลับมาบ้านมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่รู้จักกัน  และมีญาติที่มีบัตรทองไปตรวจที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งแพทย์ได้แจ้งว่าน่าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์   เพราะมีเครื่องมือที่พร้อมกว่า เลยโทรมาปรึกษาผมว่าจะขอใบส่งตัวไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์เลยได้ไหม๊  ซึ่งประเด็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ อย่างนี้ที่คิดว่าง่าย น่าจะเข้าใจ กลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่เจอปัญหาก็ไม่สนใจ  กรณีแบบนี้ทำให้พวกเราดีใจว่า อย่างน้อยการได้ช่วยให้คนได้เข้าใจในขั้นตอนการใช้บริการที่ถูกต้องและสิทธิที่เขาพึงจะได้รับ คงจะช่วยให้พวกเข้าเหล่านี้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

 


การออกหน่วยงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ตลาดคลองถม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 82512, เขียน: 07 Mar 2007 @ 23:17 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)