From Them to Us (๑)

UraiMan
ผู้เขียนกล่าวว่า Implicit Bias เป็นความฉลาดทางอารมณ์อย่างหนึ่ง เพราะสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงหรือเลวร้ายเพิ่มขึ้นได้

                  แล้วการ review หนังสือ Social Intelligence ก็มาถึงบทที่ ดิฉัน ต้องนำเสนอใน weekly meeting อีกครั้ง    การ review หนังสือเล่มนี้ดิฉันอาสาขอนำเสนอ ๒ บท

                บทแรกคือ the dark triad ซึ่งผู้เขียนกล่าวถึงอารมณ์ความรู้สึกด้านมืด ๓ ด้าน ของคนเรา  

                และ บทที่ ๒ ที่ดิฉันได้ตีความและนำเสนอในวันนี้ เป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ คือ บทที่ ๒๑ หัวข้อ From Them to Us  ซึ่งอยู่ใน Part 6 : Social Consequence

               From Them to Us เป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนกล่าวถึงการสลาย คำว่า "พวกเรา-พวกเขา"  หรือ สลายการแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆ ของคนในสังคม   โดยผู้เขียนได้เน้นถึงการแบ่งแยกของกลุ่มคนที่แสดงออกเพื่อต่อต้านกลุ่มตรงข้ามอย่างรุนแรง เช่น การแบ่งแยกสีผิวระหว่างคนผิวขาวและคนผิวดำ, ต่างเชื้อชาติ, ต่างศาสนา หรือ การทะเลาะวิวาทของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น  

               การแบ่งแยก พวกเรา-พวกเขา มีจุดเริ่มต้นมาจาก ความโกรธ เมื่อคนหนึ่งมีความโกรธจากการกระทำของคนๆ หนึ่ง สิ่งนี้เริ่มมีการแบ่งแยกหรืออคติ ในระดับปัจเจค แต่เมื่อคนหนึ่งคนนั้นนำความโกรธไปขยายต่อ/แพร่ต่อ ไปยังคนใกล้เคียง ก็จะเกิดการแบ่งแยกในระดับที่ใหญ่ขึ้น รุนแรงขึ้น

              เราสามารถยับยั้งการแบ่งแยก/อคติ ที่เกิดจากความโกรธได้ โดยการเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา พยายามเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งถึงเหตุที่ทำให้เค้ามีพฤติกรรมอย่างนั้น

              เรื่องราวเกี่ยวกับ Them-Us ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น คือ

                ๑. Implicit Bias  เป็นการปกปิดความคิดเห็นที่ขัดแย้ง/อคติ ไว้โดยแสดงพฤติกรรมที่เป็น positive ออกมาเพื่อให้ภาพลักษณ์ของตน/กลุ่มตน ออกมาดี แต่มีกลอุบายแอบแฝงเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามจนมุม    แทนที่จะแสดงพฤติกรรมที่เป็น negative ตามความเห็นจริงที่ขัดแย้งออกมาอย่างรุนแรง  ซึ่งการแสดงออกทาง negatvie จะยิ่งสร้างความขัดแย้ง/แบ่งแยก ระหว่าง พวกเรา-พวกเขา เพิ่มมากขึ้น 

               ผู้เขียนกล่าวว่า Implicit Bias เป็นความฉลาดทางอารมณ์อย่างหนึ่ง  เพราะสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงหรือเลวร้ายเพิ่มขึ้นได้

               ยกตัวอย่างเช่น

               ถ้ามีการทดสอบ IQ ของคนกลุ่มหนึ่ง ถ้าผลทดสอบออกมาว่าคนกลุ่มนั้นมี IQ สูงย่อมสร้างความพึงพอใจและไม่เกิดอคติกับผลทดสอบที่ออกมา   แต่ถ้าผลทดสอบ IQ ออกมาคนกลุ่มนั้นมี IQ ต่ำ แล้วผู้สรุปกล่าวผลสรุปนั้นออกมาตรงๆ กลุ่มผู้ถูกทดสอบย่อมมีอคติว่า เค้ามี IQ ต่ำจริงหรือ??      แต่หากก่อนที่จะแจ้งผลผู้สรุปได้กล่าวถึงด้านบวกของผลสรุปนั้นก่อนแล้วตามด้วยผลทดสอบ IQ... วิธีการนี้จะสามารถลดอคติของผู้ถูกทดสอบได้

(ติดตามประเด็นที่เหลือในตอนต่อไปที่ From Them to US (๒) นะค่ะ)               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UraiMan

คำสำคัญ (Tags)#social_intelligence

หมายเลขบันทึก: 82509, เขียน: 07 Mar 2007 @ 22:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)