เมื่อวานได้รับ SMS ข่าว ครม. มีมติให้งดออกอากาศของ ITV แล้วค่อนข้างงง ? มีหลายเหตุผลที่ประชาชนรับได้กับการยึดสัมปทานคืนจาก ITV แต่ก็ไม่คิดว่าด้วยการติดในระบบกฎหมายตามที่รัฐบาลชี้แจง หรือด้วยเหตุผลอะไรอื่นๆ ก็ตามแต่ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าต้องถึงกับงดช่องทางการสื่อสารระหว่าง สื่อ กับ ประชาชน ด้วย!! เพราะผมเองมองแยกออกเป็น 2 ส่วน

      ส่วนแรก สัมปทานระหว่างบริษัท ITV กับรัฐ ซึ่ง o.k. หละ ถ้าผิดก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมาย ยึดคืนเป็นของรัฐ เพราะถือว่าเป็นสมบัติของประชาชน ทำผังรายการเพื่อเน้นสาระตามปรัชญาเดิมของ ITV ขึ้นมาใหม่

     แต่ส่วนที่ 2 ที่สิ ที่ผมมองถึง สื่อ กับ ประชาชนที่น่าจะเป็นสิทธิและช่องทางที่ประชาชนควรได้รับตามเดิม การแก้ปัญหาด้วยกฎหมายอย่างเดียว แล้วปิดโอกาศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ผมจึงไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่

                เอาหละ.....ถึงอย่างไรก็ต้องยึด กติกา เมื่อรัฐบาลเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้ว ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ เราก็ต้องยอมรับ แต่ที่สำคัญมากกว่านั้น คือ ทางออก ที่ต้องดำเนินการต่อไป ว่ารัฐบาลได้วางแผนไว้หรือยังว่าจะทำ สื่อที่มีคุณภาพ มาแทนที่ ITV ให้ประชาชนยอมรับได้เหมือนเดิมอย่างไร ?

 

ด้วยรักและเคารพ,

นายประชาชน