กลยุทธ์นี้มีความหมายว่า  เมื่อศัตรูปรากฎแน่ชัด  แต่มิตรยังลังเล  สิ่งที่กระทำก็คือล่อให้พันธมิตร  ออกไปปะทะศัตรู  กลยุทธ์นี้ดูเหมือนจะรุนแรง  แต่แฝงความคิดไว้มากมายการชักจูงผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาส  บางครั้งเราไม่สามารถเข้าถึงการให้พันธมิตรช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ควรคำนึง เพื่อสร้างโอกาสให้มวลชน  สรุปรวมกลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคน เมื่อกำลังของเรายังมิแข็งกล้า  ประชาสัมพันธ์ยังด้อยก็ควรหากำลังของพันธมิตร พิชิตด้วยเพื่อนชวนเพื่อน ให้เป็นเสมือนเพื่อนเรียนรู้  อยู่คู่มวลประชาตลอดไป  สร้างโอกาสเหล่านั้นให้ได้  สร้างปัจจัยหลายนัยยะที่น่ามอง  จบแนวทางที่ 3 ยืมดาบฆ่าคน เป็นมุมมองของคนธรรมดาคนหนึ่ง  ความคิดเห็นมีค่าหลายตำลึง  ผิดถูกก็อย่าถือเพราะเราคือเพื่อนเรียนรู้

ไว้พบกันใหม่ในแนวทางที่ 4  ขอคาราวะ