<p>   ยุคนี้ สมัยนี้การอ่านจากตำราที่เป็นเอกสารกระดาษคงไม่เพียงพอแล้ว  ปัจจุบันทุกอย่างจะสอดคล้องกับคำว่า “e” ซึ่งก็มาจากคำว่า “electronic”  สำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าใครจะผลิตอะไร และนำเสนอในรูปแบบใด 
   ทั้งนี้เราสามารถพบเห็นในหลายๆ รูปแบบเช่น เอกสาร doc,  .pdf,  .ppt,  .opf,  .opd,  .swf,  .exe และอื่น ๆ อีกมาก สำหรับเอกสารที่ต้องการนำเสนอในที่นี้ มีรูปแบบเป็นเอกสารแฟลซ (flash) ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ ด้วยเหตุว่าเป็นไฟล์ที่เล็กแต่มีศักภาพในการทำงานสูง เหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
   ผมผลิตเอกสาร eBook ด้วยโปรแกรม Flash ขึ้น (เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น) และมีการนำเอาสื่อชนิดอื่นเข้ามาบูรณาการด้วย กล่าวคือ การนำเอาไฟล์ video เข้ามาประกอบเพื่อให้ ebook มีความหลากหลาย และสมบูรณ์ในส่วนของทั้งเรื่องราว และเนื้อหาที่จะเห็นเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน
   ฟรี ตัวอย่าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash ตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของปลาโลมาแสนรู้ และกิจกรรมการแสดงโชว์ ภายในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ (Safari World Thailand) ประเทศไทย
   สิ่งที่อยากนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นก็คือ การผลิตเอกสาร ตำรา หนังสือ ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างด้วยเทคนิคและวิธีการอย่างหลากหลาย รองรับความต้องการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ 

Download free ebook ได้ที่นี่


http://www.etcchandra.org/ebook/eflipbook/dolphinshow.exe
</p><p> </p>