วันนี้มีโอกาสได้ขยายผลการเรียนรู้การเป็นสมาชิก GotoKnow  ให้กับสมาชิกใน ศบอ. ด้วยความมุ่งหวังที่ดีในการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้  บนเส้นทางที่ยาวไกลการเดินผ่านเส้นทางนั้นรายละเอียดตลอดเส้นทางที่ผ่านมาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดหากว่าเราเก็บเกี่ยวสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเอาไว้ได้  การเรียนรู้จากแนวคิดที่หลากหลายคือผลสำฤทธิ์ทางปัญญาที่ก่อเกิดนอกจากความรักที่มอบให้ความเอาใจใส่ควรต้องมีและต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อจิตใจความคิดที่ก้าวไกลย่อมก่อเกิดอย่างแน่แท้