ฟรี ตัวอย่าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash ตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของปลาโลมาแสนรู้ และกิจกรรมการแสดงโชว์ ภายในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ (Safari World Thailand) ประเทศไทย
   สิ่งที่อยากนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นก็คือ การผลิตเอกสาร ตำรา หนังสือ ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างด้วยเทคนิคและวิธีการอย่างหลากหลาย รองรับความต้องการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ 

Download free ebook ได้ที่นี่
http://www.etcchandra.org/ebook/eflipbook/dolphinshow.exe