มาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ

ทำไม...ต้องรักษาเบาหวาน

ทำไม...ต้องรับประทานยาทุกวันสม่ำเสมอ และ สัมพันธ์กับมื้ออาหาร

ทำไม...ต้องควบคุมอาหารร่วมด้วย ทั้งๆที่รั บประทานยาแล้ว

ทำไม...ต้องออกกำลังกาย

ทำไม....ต้องพบแพทย์เป็นระยะ

  ทำไม...ต้องฉีดอินซูลิน

ในกิจกรรมกลุ่มเสริมความรู้เรื่องโรคเบาหวานครั้งที่ 1/2550

ได้ที่นี่