เช้านี้  นำเครื่องโน้ตบุคมาใช้แทนเครื่องเดิม  เพราะเครื่องเดิมดูท่าว่ามีปัญหา  ไม่สามารถส่งข้อความมาที่บล็อคได้

                    สัปดาห๋ก่อน  วันที่ 2 มีนาคม 2550  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จทรงงานที่ชุมชนเผ่ามลาบรี จ.น่าน

                    ข่าวในพระราชสำนักฯ ค่ำวันเสด็จ ผู้คนทั่วไปได้ชมภาพพระกรณียกิจ   และกิจกรรมในนามภาคีขับเคลื่อน โดยมี่ ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ประธานคณะทำงานและภาคีร่วมขับเคลื่อน

                    เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมลาบรี หรือตองเหลือง จ.น่าน (  เราถือว่า ก่อเกิดภาคีเมื่อ 9 มีนาคม 2550 แม้ว่าความจริงหลายท่านจะทำ หรือต่างคนต่างทำดี )