วันที่ 1 มีนาคม 2550    นิวเซเว่นของพี่สถาพร ซื้อมาไม่ครบปี วิ่งได้ไม่เกิน 13,000 กิโลเมตร นำ พี่อ้อย อ.มาร์ค  อ.บุญเสริม เดินทางจากในเมืองไปที่ที่ชุมชนมลาบรี

                    ส่วนเรานำรถยนต์กระบะคู่ใจไปอีก 1 คัน ล่วงหน้าไป เราถึงที่หมายก่อน  ปรากฏว่า รอยู่ร่วมครึ่งชั่วโมง  รถนิวฯ ของพี่สถาพร ยังไม่ถึง ยืนรอสนทนากับรองไพศิษฐ์ ก็ยังไม่มา  เราเข้าใจว่าเขาคงจะมัวแต่ถ่ายภาพ ที่ไหนได้มีอุปสวรรคครับ