ครูอ้อยได้ไปงานศพบ่อยมากระยะนี้  ในงานศพแต่ละงานที่ได้ไปนั้น   มีดอกไม้จันท์  ที่จัดทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน  
แต่งานล่าสุดที่ครูอ้อยไป   ที่ต่างจังหวัด   มีดอกไม้จันท์  ที่รียูส 
reuse  หมายถึง  การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  นำมาประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีก 
นั่นคือ  นำล็อตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้ว  นำมาพับได้สวยงามไม่แพ้ดอกไม้จันท์ที่ทำจากใบลานเลย..เชิญชมภาพ

 
 แต่ส่วนใหญ่แล้ว  ดอกไม้จันท์จำทำมาจาก  ใบลาน  บางแห่งก็นำมาย้อมสีสวยงาม   และราคาค่าสนนก็จะแตกต่างกันไปด้วย 
อย่างไรก็ตาม  ดอกไม้จันท์นี้   หากยังไม่ถึงเวลา....  หมายถึง  ยังไม่อยากถึงเวลานั้น  ก็ไม่อยากดอกไม้จันท์นี้มาเป็นเจ้าของเลย

 
เหมือนกับคำทายที่ทายว่า....อะไรเอ่ย...คนซื้อไม่ได้ใช้  และคนใช้ไม่ได้ซื้อ 
ชอบสีอะไรคะ   จองไว้ก่อนไหมล่ะคะ 
สั่งไว้ก่อนก็ได้นะคะ  เพื่อความไม่ประมาท......ล้อเล่นค่ะ