การจัดการความรู้เมืองนคร

"โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน"โดยอาศัยKM เป็นเครื่องมือ

มอบหมายกรอบความคิดของการจัดการความรู้  เป้าหมายการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาองค์กร  และได้พูดถึง

หัวใจสำคัญของ KM 

 1. ไม่ทำไม่รู้ ไม่รู้ต้องทำ ทำแล้วเห็นจริง
 2. จะต้องทำให้เนียนอยู่ในงานประจำ ไม่แยกออกจากงาน
 3. ทำให้ง่าย ทำเลยไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องยาก
 4. ทำให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร
 5. ทำให้รักสมัครใจ เต็มใจอยากทำ ทำแล้วต้องมีใจรัก ทำด้วยความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น
 6. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก
 7. เน้นการกระตุ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

  ได้ให้แนวคิด "การจัดการความรู้"ให้เชื่อมโยงกัน เข้าถึงความรู้ นำความรู้ไปปรับใช้ เรียนรู้ยกระดับได้รู้ รวบรวมจัดเก็บความรู้ มีใจแบ่งปัน  เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างยกระดับความรู้และนำไปใช้วัฎจักรการจัดการความรู้จะเกิดความรู้ไม่สิ้นสุด  

บัญญัติ 10  ประการพัฒนางาน กศน.

 1. สร้างวัฒนธรรมใหม่
 2. สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
 3. สร้างความรู้ในการทำงาน
 4. เรียนลัดจากการศึกษาดูงาน
 5. สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิกบวก
 6. จัดพื้นที่หรือเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เวทีเสมือนจริง"
 7. พัฒนาคน
 8. ระบบให้คุณให้รางวัล
 9. หาเพื่อนร่วมทาง แนวร่วมในการทำงานร่วมกัน
 10. จัดทำขุมความรู้ บันทึกความรู้

 กิจกรรมสัมมนาคุณเอื้ออำเภอ

หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ ( KM ) นครศรีธรรมราช

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 82207, เขียน: 06 Mar 2007 @ 13:03 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

 1. ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.วิมล ผอ.กศน.จังหวัดนครศรีฯ คุณเอื้อของพวกเราชาว กศน.
 2. กิจกรรมเปิดและเขียนบันทึกบล็อกของท่านครั้งนี้ สะท้อนว่า KM ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จริงๆ ตอนนี้ท่านได้รู้แล้วว่าสร้างบล็อกสร้างอย่างไร เขียนบันทึกเขียนอย่างไร เอาความรู้ชนิดใดมาเขียน ฯลฯ
 3. การทำให้ดู อยู่ให้เห็น ในเรื่องเขียนบันทึกบล็อกของท่านครั้งนี้คงจะกระตุ้น จูงใจให้ชาว กศน.เราสนใจกิจกรรมนี้มากขึ้น เป็นไปได้สูงได้อย่างแน่นอน นับว่าเป็นผู้บริหารยุคใหม่ เป็นคุณเอื้อ ที่กล้ารับเอา ICT มาเป็นเครื่องมือในการทำงาน ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก สร้างวัฒนธรรมใหม่  สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน สร้างความรู้ในการทำงาน สร้างความรู้ในการทำงาน พัฒนาคน  หาเพื่อนร่วมทาง แนวร่วมในการทำงานร่วมกัน จัดทำขุมความรู้ บันทึกความรู้  ฯลฯ  ดังที่ท่านได้ให้เป็นเชิงนโยบายไว้  ทั้ง หัวใจสำคัญของ KM และ บัญญัติ 10  ประการพัฒนางาน กศน.
 4. ขออนุญาตนำบล็อกของท่านเข้าไว้ในแพลนเน็ต KM สกุลเมืองคอนครับ
เขียนเมื่อ 

ขอปรบมือให้ท่านผอ.วิมล  วัฒนา ของ  ชาว กศน.นครศรีฯ ดัง ๆ ค่ะ  ปลาบปลื้มใจมากที่ท่านเพียรพยายามอย่างสูงยิ่งที่มุ่งปรับปรุง พัฒนาบุคลากรของท่านทุกแขนง  ให้ตื่นตัวในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท่านเองได้ทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดว่าทำได้ ใช่สักแต่สั่ง ๆ ให้คนอื่นทำ  ทั้ง ๆ ที่ท่านเป็นคนรุ่นเก่า เติบโตมาบนเส้นทางชีวิตราชการตั้งแต่ยุคสมัยที่ไม่รู้ว่า เทคโนโลยี คืออะไร   แต่ท่านสามารถเรียนรู้ ฝึกทักษะจนชำนาญการ  และกล้าหาญที่จะนำพาพวกเรา ชาว กศน.นศ. สู่เวที ICT ทางการศึกษาอย่างไม่น้อยหน้ากว่าองค์กรใด   ห้องสมุดประชาชนอำเภอฉวาง  ได้จัดมุมเข็มทิศ KM ขึ้น เพื่อนำเสนอเอกสาร /สื่อ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการความรู้ ที่ได้รับจาก กศน.นศ ไว้มุมหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการ เรียนรู้ และกศน.ฉวาง  ได้น้อมรับนโยบายของท่านไปปฏิบัติต่อ

เรียน...ท่าน ผอ.วิมล  วัฒนา

        "ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น  เป็นให้ตาม"

         ตอนน้ี  2  คำแรก  ผมคิดว่าท่าน  ผอ. ทำผ่านแล้วครับ... หลังจากที่ผมเปิด เห็น บล็อกของท่าน ผอ.  เยี่ยมมากเลยครับ...     

         ผมคิดว่าหลังจากน้ีต่อไปท่าน จะต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้เกิด คำที่  3  "เป็นให้ตาม"  เมื่อ  ผอ. ศนจ.  เปิดบล็อก แล้วลูกน้องจะนิ่งดูดายได้อย่างไร...  ต่อไปคนมีความรู้ของ  กศน. จะได้นำความรู้ มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนับเป็นการเพิ่ม สมรรถนะการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยน วิธีการทำงาน  รวมทั้งเล่าเรื่องราวของวงเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  วงคุณเอื้อ  วงคุณอำนวย  การทำกระบวนการ ของคุณอำนวย  ผลความคืบหน้าของคุณกิจ ระหว่างทำกระบวนการ และหลังจากผ่านกระบวนการ  

         เท่าที่ผ่านมาถ้าให้ผมประเมินความมีใจ ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการจัดการความรู้ของคน กศน. ทั้งทุกระดับ  ผมมองแล้ว  ไม่ผ่าน  ครับ  โดยเฉพาะเรื่องการนำประโยคคำพูดของท่าน ผอ.ที่ว่า  ทำ KM ให้เนียนอยู่ในเนื้องาน กศน.  และ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพราะจนถึง ทุกวันน้ี ก็ยังมีคำพูดเหน็บแนมเรื่อง  KM  จากคน  กศน. ของเราอยู่เลยครับ....

        ผมคิดว่าหลังจากท่าน ผอ. เปิดบล็อก และบันทึกแรกของท่าน ผอ. ได้ตีพิมพ์ ผมถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะทำให้คน  กศน. เมืองคอน  เป็นหนึ่งเดียวในการเดินกิจกรรมต่างๆ โดยที่ทุกคนมีใจร่วมทำมากขึ้น และ เกิดการเรียนรู้ในองค์กร  ขับเคลื่อนงาน ให้การจัดการความรู้เนียนในเนื้องาน ร่วมกันสร้างองค์ความรู้  จากวงเรียนรู้ เพื่อประกาศเกียรติและศักดิ์ศรีของคน  กศน. 

        "ต้องเริ่มที่  เปลี่ยนการประชุมอบรม ให้เป็นวงเรียนรู้"
 

วาสนา โส้สะหมัน
IP: xxx.143.162.193
เขียนเมื่อ 

ปลื้มมากคะ  ต่อไปการทำงานจะมีการเชื่อมต่อทุกระดับพื้นที่โดยการเขียนเล่าเรื่อง  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรียนท่าน ผอ. ศนจ.นศ.ค่ะ...

     ขอแสดงความยินด้วยที่ท่านผอ. ได้ให้แนวคิด กับลูกน้องชาวกศน.ที่เป็นคนหน้างานเกี่ยวกับเรื่องการ พัฒนางาน การพัฒนาคน และการพัฒนาองค์ ผ่านทางบล็อกก็ ถือว่าเป็น นิมิตหมายอันดีที่ี่ เป็นแรง บันดาลใจ หรือตัวอย่างให้กับชาวกศน.จะได้ นำความ รู้จากการทำงานมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวที ีเสมือนแห่งนี้กันมากขึ้นค่ะ...และในขณะ เดียวกันก็ จะได้พัฒนาเรื่องการใช้ ICT ไปด้วยพร้อม ๆกัน

          ดิฉันคิดว่า    ถ้าหากชาวกศน.เมืองคอน ทุกคน ทำตามบัญญัติ 10 ประการข้างต้นคงจะทำให้งาน กศน.สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีศักยภาพแน่นอนค่ะ

                                       

                                         ครูแต้วเมืองคอน
 

 

 

...เรียนท่าน ผอ.ศนจ.นศ. นะคะ

..ได้อ่านกรอบความคิดของการจัดความรู้ของท่าน ผอ. แล้วจะนำไปเป็นแนวในการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของเครือข่ายและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น...และเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ด้วยค่ะ .....

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน...

P
ในนามของคณะทำงาน ศบอ.ปากพนัง  ทุกคนขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วิมล ที่ประสบความสำเร็จจากการร่วมแรงร่วมใจและการทำงานเป็นทีม และทีมงานของท่านก็เหนี่ยวแน่นมากจริง ๆ เลยค่ะ

ทีมงาน ศบอ. เฉลิมพระเกียรติ  มีความภาคภูมิใจในผู้นำ ผอ.วิมล วัฒนา ผอ.กศน นครศรีธรรมราช  บุคลากรทุกคนพร้อมที่นำนโยบาย ไปสู่แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความรู้เพื้อพัฒนาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแนวใหม่ เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และเป็นผู้นำในการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับภาคประชาชน ตาม พรบ. การศึกษา ในการให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม และผนักกำลัง ด้วยกระบวนการ KM  

              หลังจากปฏิบัติตามแนวคิดของ กระบวนการจัดการความรู้แล้ว องค์กร  เครือข่าย ชุมชน เปลี่ยนแปล และทุกภาคส่วนยอมรับในแนวทางการจัดการความรู้ของ กศน.นครศรีฯ ดังผลงานที่เด่นชัดในหมู่บ้านทุกชุมชน

พัชณี พนิตอังกูร พอช
IP: xxx.157.216.166
เขียนเมื่อ 
     เรียน ท่านผ.อ กศน. เมืองคอน ที่เคารพ        ต้องชื่นชมความก้าวหน้าและตื่นตัวของชาวกศน. เมืองคอนทุกคนโดยการนำของท่านผู้บิรหารที่ทำหน้าที่บทของคุณเอื้อได้อย่างน่าชื่นชม   หลายหน่วยงานมีความพยายามที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรแต่ทำได้ยากมากถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วย แม้แต้องค์กรแบบ พอช ซึ่งเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้อย่างเปิดกว้างแต่ในความเป็นจริงการเรียนรู้ที่อาศัยเครื่องมือ km อย่างเป็นกระบวนการและเนียนอยู่ในเนื้องานก็ยังไม่เกิดในระดับองค์กรแต่จะมีอยู่ในกลุ่มคนที่สนใจบางกลุ่มเท่านั้น       และขอชื่นชมอีกครั้งกับการนำระบบเสียงเข้ามาช่วยทำให้อ่านแล้วเพลินดีค่ะจะพยายามหาเทคนิคแบบนี้มาใช้บ้างแต่ยังทำไม่เป็นเลยสงสัยต้องไปเรียนกับพี่น้อง กศนเสียแล้ว