ช่วงต้นปี 2550 ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมา   เป็นช่วงสร้าง chaos ทางความคิดภายใน สคส.   เป็นการจงใจสร้างความปั่นป่วนเพื่อเสาะหา "ภพภูมิใหม่",  "การทำงานในรูปแบบใหม่",   การจัดองค์กรแบบใหม่"   ที่ฉีกแนวไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

         เราเดินความคิดกันมาได้พอสมควรแล้ว   โดยที่ "ปณิธานความมุ่งมั่น" (purpose) ยังคงเดิม   คือทำหน้าที่ขับเคลื่อน "การเรียนรู้แนวปฏิบัติ" ในสังคมไทย   ในลักษณะของการขับเคลื่อนเครือข่าย   สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจาก IC (Intellectual Capital) ของสังคมไทย

         วันที่ 8 มี.ค.50   เราจึงจัด workshop ระดับความคิดกันชื่อ "เวที I See IC"  เพื่อสร้างการผุดบังเกิดนี้

วิจารณ์  พานิช
 3 มี.ค.50