เส้นทางชีวิตไม่เหมือนเส้นทางสายอื่นที่มีคนคอยสร้างให้เราเดิน  ทุกชีวิตต้องเดินเอง  ไม่มีใครเดินแทนได้  แต่ละก้าวที่เิดินไปนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรค  ประสบการณ์ที่ได้รับคือการเรียนรู้  เรียนรู้ชีวิตที่ไม่มีปริญญา  ไม่มีคำเยินยอที่เลิศหรูุุ  แต่ความเข้าใจในชีวิตต่างหากคือจุดหมายปลายทางที่รอคอย