ชื่อปาณิก เสนาฤทธิไกรครับ เรียกแนทได้ครับ อายุ 22 ปี ปัจจุบัน ทำงานเป็นผู้ช่วยงานวิจัยในโครงการวิจัยระบบการจัดการฐานข้อมูลเทศบาลตำบลปริก ตอนนี้งานก็บรรลุไปถึงเฟสที่ 2 แล้ว (มกราคม - มีนาคม 2550) ช่วงนี้กำลังศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัด ใครพอจะมีคำแนะนำ ช่วยด้วยนะครับ ถ้าเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ สุขภาวะก็จะยิ่งดีมาก จริงๆตอนนี้กำลังหาเรื่อง CSFs KSFs SWOT KPIs อยู่ หาไม่ยากนะแต่จะนำไปเรียนรู้และจำทำรายงานค่อนข้างยาก ยังมองภาพการทำรายงานไม่ถูก ดูมีหลายเรื่องเลยนะครับ แนะนำด้วยครับ แนท