ยามเช้าวันนี้ทะเลหมอกปกคลุมเกาะยอมองดูโดยรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็เห็นแต่ทะเลหมอกครับ  บ่ายวันศุกร์ติดประชุมถึงเย็นแล้วเข้าวันหยุดจริง ๆจนถึงวันนี้  มาเห็น Book  tag  จากคนดังของ GotoKnow  คือว่าที่ ดร. ขจิต  ฝอยทอง  ขอบคุณมากครับที่มา tag ชื่นใจมีตัวอย่างมาให้ดูไม่งั้นทำไม่ถูกแน่เลย สำหรับหนังสือที่ผมชอบและใช้สอนนักศึกษา ป. ตรีมี 3 เล่มครับ

1.    พุทธธรรม  ของพระราชวรมุนี ( ประยุทธ์  ปยุตฺโต ) เป็นเนื้อหาของธรรมล้วนนะครับ

2.    ปรัชญาทั่วไป  ของศาสตราจารย์  ดร. วิทย์  วิศทเวทย์   เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโลก  มนุษย์  และความหมายของชีวิต

3.    คู่มือมนุษย์  ของท่านพุทธทาสภิกขุ  เป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ควรอ่านมากครับ ขออนุญาต Book  tag  เพื่อน ๆต่อนะครับ  คือ

1 . คุณอ้อ

2.  คุณมะปรางเปรี้ยว

3 .  คุณกัลปังหา

4 .  คุณเม็กดำ 1

5 .  คุณแผ่นดิน

ขอให้มีความสุขมาก ๆกับการ tag นี้นะครับผม