ตัดเล็บอย่างไรให้มีโชคลาภ  "อันความเชื่อในครั้งบรรพกาล ของคนรุ่นผู้เฒ่าผู้ แก่ที่ถือปฏิบัติมาเพื่อเสริมมงคลและ
โชคลาถให้แก่ชีวิต"ขออนุญาตินำมาเล่าสู้กัน ฟังในวันว่างค่ะ  
"เล็บ" เป็นสิ่งที่ต่อจากกระดูก โดยงอกแทรกออกมาจากเนื้อและหนังของเรา  นับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคนเรา การจะตัดทิ้ง
หรือตัดออก ย่อมมีผลกระทบต่อเราโดยตรง หากเราตัดเล็บในวันไม่ดี  บ่อยๆครั้งเข้าอาจทำให้ชีวิตเรามีเรื่องเกิดขึ้น  ซึ่งบางครั้ง
เรามักไม่เคยสังเกตุว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง ทั้งด้านดีและไม่ดี  ดังนั้นเวลาจะตัดเล็บ ควรจะดูวันที่ควรจะตัดสักหน่อย
อย่างน้อยๆ  ไม่ได้ทำให้เราเสียเงินหรือเสียเวลาอะไรมากมาย เป็นการเดินตามผู้ใหญ่ไม่มีโทษอะไร ท่านว่าไว้  :
1.  ควรตัดเล็บวันอาทิตย์   ท่านว่าจะทำให้มีโชคดี ได้โชคลาภอย่างนึกไม่ถึงและมีเรื่องดีๆมาถึงตนเอง
2.  ควรตัดเล็บวันจันทร์  ผู้ใดตัดเล็บในวันนี้ นับเป็นเรื่องดีจะได้ลาภใหญ่  เกิดขึ้นกับตนเอง
3. ห้ามตัดเล็บวันอังคาร  คนโบราณมักจะห้ามตัดเล็บในวันอังคาร์ (เพราะถือว่าเป็นวันดุ)
    ดังนั้นหาก  ใครตัดเล็บในวันนี้จะทำให้หมดราศีและอาจต้องมีเรื่องให้เสียทรัพย์สินเงินทอง
4. ควรตัดเล็บวันพุธ หากใครตัดเล็บในวันนี้จะเป็นมงคลแก่ตน ในด้านคุ้มครอง ปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย
   สิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้มากล้ำกรายได้
5. ห้ามตัดเล็บวันพฤหัสฯ  โบราณว่าวันนี้เป็นวันครู ท่านห้ามตัดเล็บ ผู้ใดตัดเล็บในวันนี้ จะได้รับ
   ความเดือดร้อนมีเรื่องยุ่งยากเข้ามาเป็นอุปสรรค
6. ควรตัดเล็บวันศุกร์  ผู้ตัดเล็บในวันนี้ ตำราว่าจะได้ลาภ มีมงคล อุดมสมบูรณ์
7.  ห้ามตัดเล็บวันเสาร์ - ใครก็ตามที่ตัดเล็บในวันนี้ จะส่งผลด้านสุขภาพ  ล้มป่วยไม่ สบาย เป็นโรคภัยต่างๆ
8.  ห้ามตัดเล็บวันพระ  คนที่ตัดเล็บวันนี้  มักจะอายุสั้น ล้มป่วยไม่สบายง่าย และมีเรื่องเดือดร้อน มักเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ๆ