ไม่ต้องวาดสวยมาก หรอกลูก....เอาแค่ 30 % พอ  เอาสวยน้อยๆ   

      เด็กๆ เมื่อ เดินป่า เข้าไปกันเป็น สองชั่วโมง เดินหอบ หิวน้ำกลับมา บ้างคนก็วิ่ง กระโดด โลดเต้น ไม่เหนื่อย แต่หิว มาถึงก็พัก ดื่มน้ำหวาน ขนม จากนั้นก็ลงมือ ทำงานกลุ่ม  ....การทำงานกลุ่ม มีเวลาให้  30 นาที ในการสรุปความคิด ความรู้ที่ได้เห็น

     เราจึงไม่ต้องการ งานที่ละเอียดมากนัก แต่เน้นงานที่ ทุกคนต้องช่วยกันระดมความคิด และทุกมือต้องได้ลงแรงร่วมกันในแผ่น

กระดาษ 80 ปอนด์ ชิ้นใหญ่ เพื่อ ทั้งกลุ่มจะได้ออกไป รายงาน ให้ ครูชาวบ้านและทุกคนได้ฟังเรื่องราว

        คุยกันก่อนนะคะ  ปรึกษากันก่อน ว่าเราจะรายงานเรื่องอะไร หัวข้ออะไร ประทับใจอะไร

      เฮ้...นี่  กลุ่มนี่ดีมากเลย สีเด่น ช่วยกัน  เยี่ยมๆ

        โอโฮ้ ...กลุ่มนี้ ลงสีเข้มมากๆ   

        ไม่ต้องสวยมากลูก  เอาให้สวยน้อยๆ.....  เด็กๆเงยหน้ามองยิ้มๆ  งงๆ 

        พี่....ทำขี้เหร่  นี่ทำยากนะพี่ “  เยาวชนรุ่นใหญ่ในชุมชนมาเยี่ยมค่าย แซว.....

      ด็กๆ มีความตั้งใจกับงานอย่างเต็มที่ บางกลุ่มที่มีคนมีฝีมือดี อยู่ด้วย ก็รอแต่ให้คนเก่งวาด คนอื่นรอดู คนเก่งก็ขุดฝีมือที่เรียนมาจาก สำนักง้อไบ๊  ก็ลงงานสุดๆ    ลงแสง เงา เหลือบ เน้นสี ......

      เราไม่ต้องการคนเก่ง แต่เราอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมการที่เด็กๆ

ทุกคนได้ลงแรงร่วมกัน ทุกคนจะรู้สึกเป็นเจ้าของงาน ....อารมณ์แบบนี้ ต้องคงไว้ในทุกกลุ่มงาน....เฉลี่ยงานไปในทุกคน ให้ทุกคนได้แสดงความ

สามารถ อย่ารอผู้นำ ......

      จึงเป็นที่มาว่า ...อย่าสวยมาก....สวยน้อยๆ