สวัสดีครับ

      วันนี้นำเสนอการใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้และพืชนะครับ ว่าจะใส่บริเวณใดเหมาะหรือไม่เหมาะ ใส่ไกลหรือใกล้ลำต้น ดีไม่ดีอย่างไร หลายคนคงทราบกันดีแล้วนะครับ ว่าปกติเวลาใส่ปุ๋ย กรณีที่ปุ๋ยเป็นเม็ดเช่นปุ๋ยเคมี เรามันจะใส่บริเวณที่บริเวณทรงพุ่ม รอบเป็นวงกลม เพราะตามหลักของพืชแล้วจะแตกรากออกเป็นวงกลม รอบทิศทางและส่วนหนึ่งก็ลงดินเช่นรากแก้วที่ยึดลำต้นให้อยู่ได้และมั่นคง

     การที่เราใส่ปุ๋ยบริเวณรอบทรงพุ่มก็เพราะว่า บริเวณปลายรากมักจะอยู่บริเวณทรงพุ่มเป็นรากใหม่ๆ และรากฝอยจะมีบริเวณนั้น ซึ่งรากฝอยเป็นรากที่สำคัญในการดูดน้ำ และสารอาหารจากดิน (ดูดในรูปของไอออนที่ได้จากการแตกตัวของธาตุต่างๆซึ่งเป็นธาตุประกอบ) และไอออนเหล่านั้นก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือ มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย โดยปกตไอออนจะเคลื่อนที่จากที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำ นั่นคือ รากก็จะทำหน้าที่ดูดไอออนเข้าสู่ราก และบริเวณรากเองก็จะมีความเข้มข้นของไอออนต่ำลงครับ และจะทำให้สารอาหารหรือกลุ่มของไอออนที่อยู่ห่างจากรากจะวิ่งเคลื่อนที่เข้าหาราก และจะโดนรากดูดเข้าไปในรากผ่านทางท่อน้ำเข้าไป นั่นเอง

    จะเห็นได้ว่าหากเราเอาปุ๋ยไปโรยที่รอบโคนต้นหรือใกล้โคนต้นมันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ เพราะรากฝอยบริเวณใกล้ๆลำต้นเป็นรากแก่เป็นส่วนใหญ่ศักยภาพในการดูดสารอาหารจะมีต่ำมาก ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงการนำพาสารอาหารของด้วยสิ่งมีชีวิตเช่น ราบริเวณรากนะครับ หากเราใส่ปุ๋ยบริเวณลำต้นกว่าสารอาหารจะเคลื่อนที่ด้วยการแพร่กว่าจะไปถึงรากฝอยก็ใช้เวลาหรือโดนพืชชนิดอื่นดูดนำไปใช้เสียก่อน

    ดังนั้นการใส่ปุ๋ยให้แก่พืชแต่ละชนิดท่านต้องทราบตำแหน่งของรากฝอย หรือบริเวณของรากฝอยด้วยครับ จะทำให้ใส่ได้ตรงจุดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพครับ กรณีการใส่ปุ๋ยเม็ดควรจะมีการกลบด้วยดินด้วย ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือปล่อยไว้ให้ปุ๋ยลอยอยู่บนดินนะครับ 

 ตัวอย่างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ นะครับในการดูสารอาหารของรากพืช (สีต่างๆ แสดงถึงการแพร่ของสารอาหาร สีแดงคือความเข้มข้นของสารอาหารสูงครับ สีเขียวก็ลดลง จนถึงสีน้ำเงินจะมีความเข้มข้นต่ำ)

ตัวอย่างการโตของรากและแสดงชั้นความเข้มข้นของสารอาหารบริเวณรอบๆ รากพืช 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/ngg/People/schuai/Somporn.NET/RootNu2/index.htm

แล้วปุ๋ยที่ท่านใส่กันอยู่ปัจจุบันตอนนี้ ท่านใส่อย่างไรกันบ้างครับ มีอะไรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับ

ขอแสดงความนับถือครับ

สมพร ช่วยอารีย์