ความต่อเนื่องของโครงการเบาหวานฯ

Dr. MED PCT
การขับเคลื่อนของทีมเบาหวาน

ความก้าวหน้าของโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม                                        

     1. การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานตามแบฟอร์ม    FM-BAI-104-00  เริ่ม 1 ก.พ.50         

     2. ผู้ป่วยเบาหวานในโครงการจะมีการ Register   โดยคุณเดชา  ญาณฤทธิ์ PM)                

     3. ผู้ป่วยที่จัดเข้ากลุ่มเสริมความรู้เรื่องโรคเบาหวาน คือ                         

        - ผู้ป่วยที่มีประวัติการควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ดี                               

        - ผู้ป่วยที่มีระดับ HbA1C ³ 8 %                        

       - ผู้ป่วยและญาติที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละไม่เกิน 30 คน                

     4. สถานที่ที่จัดกิจกรรมเสริมความรู้ คือ ห้องประชุมของ สถาบันบำราศนราดรู               

     5. วันที่และเวลาในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้          

          - วันศุกร์แรกของเดือนนั้นๆ  (ครั้งแรกวันที่ 2 มี.ค.50  และมีการถ่ายวีดีโอ)                              

          - เวลาที่เริ่ม คือ 08.30 11.00 น.   

          - มีอาหารว่างให้สำหรับผู้ป่วยและญาติ      

     6. ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมเสริมความรู้                              

         - นายแพทย์อรุณ   เหลืองนิยมกุล  เป็นประธาน และ กล่าวเปิด-ปิดงาน                               

        - คุณอารมณ์   ดิษฐขัมภะ    ทำหน้าที่ ผู้ประสานงาน และต้อนรับผู้ป่วย/ญาติเข้าห้องประชุม                          

         - คุณกรองแก้ว  รัตนจีนะ    ทำหน้าที่ ผู้ประสานงาน และดูแลผู้ป่วยในห้องประชุมก่อนการ ดำเนินกิจกรรม ตลอดจนเป็นพิธีกรดำเนินรายการ                                

         - คุณกุนณิชา  สินธารา    ทำหน้าที่  ให้ความรู้ เรื่องโรคเบาหวาน                           

        - คุณทันสิษฐ์  นิลสุวรรณโฆษิต ทำหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องยาเบาหวาน                        

         - คุณนิรมล  เกลอแก้ว  ทำหน้าที่  ให้ความรู้เรื่อง อาหารกับโรคเบาหวาน                                

        - คุณชื่นพักตร์  สาลีสิงห์  ทำหน้าที่  การออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน               

     7. มีแบบฟอร์มประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้ป่วยและญาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCTอายุรกรรม บำราศฯ

คำสำคัญ (Tags)#เบาหวาน

หมายเลขบันทึก: 82152, เขียน: 06 Mar 2007 @ 09:03 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ไม่แสดงนาม
IP: xxx.157.42.55
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจช่วย สู้ต่อไป ทีมเบาหวาน  อย่าเพิ่งท้อเสียก่อนนะ 

เขียนเมื่อ 
มีความก้าวหน้าได้เพราะมีทีมที่เข้มแข็ง และทำงานด้วยใจจริงๆ ขอเป็นกำลังใจอีกคนค่ะ