กพร กับตัวชี้วัดผลงานผู้ว่า

มสช
ระบบการเก็บข้อมูลที่มีอยู่เดิมน่าจะปรับมาใชกับกรอบแผนพัฒนาบูรณาการทั้งจังหวัดอันใหม่ได้้
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศอสส ได้รับหนังสือจาก กพร เพื่อขอความร่วมมือในการทำข้อมูลประเมินผลงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับผู้ว่า ซึ่งมีผลงานตามตัวชี้วัดเมืองไทยแข็งแรงด้วย ศอสส กำลังทำหนังสือตอบอย่างเป็นทางการ แต่เมือวันศุกร์ที่ผ่านมาได้พบกับ อจ ทศพร ท่านเลขา กพร ในงานประชุมไม่เป็นทางการที่ อจ ประเวศจัด ผมเลยถือโอกาสปรึกษา และเรียน อจ ทศพร ว่า ทาง ศอสส จะรีบส่งผลงานตามตัวชี้วัดในปี 2549 ซึ่งตอนนี้ทางทีม สนย ของคุณหมอณรงค์ กษิติประดิษฐ์ รวมรวมโดยใช้ข้อมูลถึงสิ้นปีงบประมาณที่แล้ว แต่เพิ่งปิดสรุปยอดไปเมื่อกลางเดือน ธค สำหรับในปี 2550 ทาง ศอสส จะประสานกับทาง กพร เพื่อหาทางที่จะทำให้เกิดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนของแต่ละจังวหัด ภายใต้แนวคิด จังหวัดอยู่ดีมีสุข (อยู่เย็นเป็นสุข) และทราบว่าทาง กพร ก็กำลังจะเซ็นต์สัญญาปฏิบัติงานใหม่ แม้ว่าเดิมจะเคยเซ็นต์ โดยใช้กรอบตัวชี้วัดเมืองไทยแข็งแรง สำหรับระบบการเก็บข้อมูลที่มีอยู่เดิมในแต่ละจังหวัด น่าจะปรับมาใช้กับกรอบแผนพัฒนาบูรณาการทั้งจังหวัดที่จะจัดทำขึ้นใหม่ได้ โดยทาง ศอสส จะสนับสนุนทีมเดิมที่เคยไปพัฒนาระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรงให้ลงไปช่วยในแต่ละจังหวัด รวมทั้งจัดอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อแต่ละจังหวัดมีแผนที่ชัดเจนแล้ว ส่วนตัวชี้วัดชุดเดิม ได้ขอให้จังหวัดเลิกเก็บรวบรวมแล้ว ยกเว้นเรื่องที่ทางจังหวัดเห็นว่าเป็นประโยชน์ และยังจัดทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะส่วนของงานสาธารณสุข คงจะได้ไปจัดให้เข้าระบบการรวบรวมเป็นภาพรวมรายจังหวัดต่อไป ถ้าตัวชี้วัดอื่นๆ เช่นยาเสพติดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ปปส ก็ยังมีการเก็บรวบรวมต่อเนื่อง ก็คงไม่ยากที่จะต่อเข้าระบบที่มีอยู่เดิม โดยมีการเพิ่มส่วนอื่นๆที่จังหวัดเห็นว่ามีความสำคัญเข้าไปได้ ทั้งหมดก็ด้วยความประสงค์จะให้ระบบการประเมินผลงานอยู่บนฐานความต้องการ และแผนของจังหวัดอย่างแท้จริง ไม่ใช่กรอบแข็งๆที่กำหนดสำเร็จรูปไปจากส่วนกลาง แม้จะยากก็คงต้องเริ่ม และคงต้องขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเต็มที่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศอสส

คำสำคัญ (Tags)#ศอสส#ตัวชี้วัดเมืองไทยแข็งแรง#แผนพัฒนาบูรณาการทั้งจังหวัด

หมายเลขบันทึก: 82021, เขียน: 05 Mar 2007 @ 16:32 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 21:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)