เนื่องจาก มทร อีสานวิทยเขตขอนแก่น ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2550 ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีเยี่ยมและการประสานงานที่ชัดเจนทำให้การทำงานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับวันแรกของการทำงาน นี้คงเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงาน และการประสานงานที่ดี อย่างไร ก็ตามงานคงจะไม่เรียบร้อยหากขาดความร่วมมือ แต่ ก็ยังเหลือการรับสมัครนักศึกษาอีก 6 วันด้วยกัน ร่วมกันทำงานงานเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ กันดีกว่าครับ

รู้รักสามัคคี คือ พลังจริง ๆ นะ ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับ