Contact

ช่วยเหลือแบ่งปัน

  ความสามัคคี คือ พลัง  

 เนื่องจาก มทร อีสานวิทยเขตขอนแก่น ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2550 ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีเยี่ยมและการประสานงานที่ชัดเจนทำให้การทำงานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับวันแรกของการทำงาน นี้คงเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงาน และการประสานงานที่ดี อย่างไร ก็ตามงานคงจะไม่เรียบร้อยหากขาดความร่วมมือ แต่ ก็ยังเหลือการรับสมัครนักศึกษาอีก 6 วันด้วยกัน ร่วมกันทำงานงานเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ กันดีกว่าครับ

รู้รักสามัคคี คือ พลังจริง ๆ นะ ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 82016, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #สามัคคีคือพลัง

Recent Posts 

Comments (1)

ถ้าทุกคนทุ่มเทและสียสละในการทำงานย่อมทำให้ได้ผลลัพท์ในทางบวก...

อีกทั้งได้บรรยากาศในการทำงานที่ดีด้วยครับ...