อะไรคือแนวคิดพื้นฐานในการทำงาน : บทนำของการวิจัยและพัฒนาของโครงการเด็กไร้รัฐ

Archanwell
หากแนวคิดดังกล่าวไม่ชัดเจน ผลของการวิจัยก็อาจไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประเมินโครงการวิจัย และท้ายที่สุดสังคมก็อาจไม่เห็นชอบต่อผลการวิจัย และหากเราคิดที่จะทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม โดยวิธีการวิจัยร่วมกับสังคม เราจำเป็นต้องวางแนวคิดพื้นฐานของการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะหากสังคมไม่ยอมรับแนวคิดพื้นบานของเรา สังคมก็จะไม่ยอมเข้าร่วมงานกับเรา งานวิจัยของเราก็จะถูกปฏิเสธจากสังคมตั้งแต่ต้น

        ในการทำงานวิจัย ความคมชัดของเป้าหมายและโจทย์วิจัยมีความสำคัญมากที่สุด เพราะหากแนวคิดดังกล่าวไม่ชัดเจน ผลของการวิจัยก็อาจไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประเมินโครงการวิจัย และท้ายที่สุดสังคมก็อาจไม่เห็นชอบต่อผลการวิจัย

          และหากเราคิดที่จะทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม โดยวิธีการวิจัยร่วมกับสังคม เราจำเป็นต้องวางแนวคิดพื้นฐานของการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะหากสังคมไม่ยอมรับแนวคิดพื้นบานของเรา สังคมก็จะไม่ยอมเข้าร่วมงานกับเรา งานวิจัยของเราก็จะถูกปฏิเสธจากสังคมตั้งแต่ต้น

         ดังนั้น ภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ มสช. เราจึงให้ความสำคัญต่อการวางแนวคิดพื้นฐานในการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เราต้องเกี่ยวข้อง ไม่ยกเว้นแม้กับคนในองค์กรทุนที่เข้าสนับสนุนเรา เราอาจจำแนกแนวคิดพื้นฐานของเราที่ได้รับการยอมรับจากสังคมออกเป็น ๕ เรื่อง กล่าวคือ

(๑) วิจัยร่วมกับสังคมและเพื่อพัฒนาสังคม  : แนวคิดพื้นฐานของการทำงาน http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/49921 

(๒) เราศึกษาอะไร ? : แนวคิดในการกำหนดขอบเขตของการวิจัยและพัฒนา http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/50584 

(๓) เราศึกษาเพื่ออะไร ? : แนวคิดในการกำหนดวัตถุประสงค์ของวิจัยและพัฒนา http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/50587 

(๔) เราศึกษาอย่างไร ? : แนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิจัยและพัฒนา  http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/51028 

(๕) เราใช้เวลาศึกษาเท่าไร ? : แนวคิดในการกำหนดเวลาวิจัยและพัฒนา  http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/51056             

          หากสนใจจะแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นกันในเรื่องนี้ คลิกและเขียนความเห็นเลยนะคะ  วงเสวนาวิชาการจะได้บังเกิดขึ้นระหว่างเราไงคะ

---------------------------------------------------------

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

---------------------------------------------------------  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Stateless&Nationalityless

คำสำคัญ (Tags)#อ.แหวว#ปัญหาการวิจัยเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชน#เด็กเยาวชนและครอบครัวไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ#โครงการเด็กไร้รัฐ

หมายเลขบันทึก: 82014, เขียน: 05 Mar 2007 @ 15:40 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)