วันนี้ เรียนภาษาฝรั่งเศส สนุกดี เรียนแบบผู้ใหญ่ ใช้เครื่องมือทาง IT เข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์เนท CD-ROM โปรแกรมที่อาจารย์ท่านเขียนขึ้นมาเอง (รศ.ดร.สมบัติ เครือทอง) สนุกมากครับ

ใครสนใจเข้าไปใช้โปรแกรมได้ที่นี่ครับ

http://www.human.nu.ac.th/cli-unp/