เมื่อวานนี้ ( 1 มีค.50)  เป็นวันที่สี่ของการสัมมนาแนวทางปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี 50 ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวอร์น หลักสี่  กรุงเทพฯ  

             ในวันนี้....มีกิจกรรมที่สำคัญคือ  การแบ่งกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อ  "การบูรณาการในการทำงานส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง และวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ"    

      ชมภาพบรรยากาศการการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ..

                

                               กลุ่มจังหวัดในเขตภาคกลาง 

                       

                               กลุ่มจังหวัดในเขตภาคเหนือ 

                

                         กลุ่มจังหวัดในเขตภาคตะวันออก

                  

                             กลุ่มจังหวัดในเขตภาคใต้                 

                

                                เตรียมนำเสนอผลการ ลปรร.

                

                                   นำเสนอผลการ ลปรร.

               

                           ทีมงาน KM สรุปผล และ เติมเต็ม

                

                           เอ๊ะ...ลุ้น....อะไร.....กันเอ่ย??????.....

               

               วันนี้......ขอจบรายงานเพียงแค่นี้....สวัสดีค่ะ.....             

นันทา ติงสมบัติยุทธ์

2 มีค. 50