วันนี้อ่านหนังสือครอบครัวอบอุ่นแล้วได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ก็เลยอยากแบ่งปันกับทุกท่าน เผื่อจะเป็นแนวทางในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น มีความรัก ความเข้าใจ เสียสละและมีนำใจให้กันและกันตลอดไป โดยในเนื้อหาที่ว่านี้ คือคาถาป้องกันการหย่าร้าง

  1. ตาเหมือนตาไม้
  2. หูเหมือนหูกระทะ
  3. กายเหมือนผ้าเช็ดเท้า
  4. ใจประดุจแผ่นดิน

โปรดติดตามตอนต่อไป