ในหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการหลวง

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับ แสนคำลือ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมูเซอแดงไว้ว่า

ผู้ใหญ่บ้านมูเซอแดงอายุกว่า 70 เอาเด็กแดงๆ จากสาวอายุ 15 หยกๆ มาอุ้ม

รับสั่งถามว่าหลานหรือ แสนคำลือกราบทูลว่า บ่ใจ้ ลูกเฮา

สาวน้อยคนนั้นคือภรรยาของแก แกมีภรรยาทีละคนเท่านั้นเพราะคนอื่นอีก 3-4 แก่ตายหมดแล้ว

เมื่อแสนคำลือเชิญเสด็จไปแอ่ว (เยี่ยม) บ้านของเขาซึ่งอยู่บนยอดเนินสูงชันมากนั้น

ในขบวนเสด็จมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเดินนำตามตำแหน่งหน้าที่อยู่ด้วยคนหนึ่ง

แต่นายตำรวจท่านนี้มีรูปร่างอ้วน ไม่เหมาะที่จะไต่ดอย

ดังนั้นเมื่อขึ้นไปได้สักครู่ก็จะออกยืนระวังตรงข้างทางแล้วถวายความเคารพ


เมื่อในหลวงเสด็จพระราชดำเนินผ่าน ก็ทรงชี้ไปที่แสนคำลือ

แล้วรับสั่งว่า             

“70”            

เท่านั้นแหละ นายตำรวจท่านนั้นก็เกิดมุมานะ ออกเดินต่อไป!