ได้ยินคำว่า KM มานาน แต่ยังไม่มีโอกาสได้รับความรู้อย่างจริงจัง  เมื่อได้มาอบรม ได้ดูวิดิทัศน์ และรู้จัก gotoknow ทำให้เห็นช่องทางแสวงหาความรู้อีกแนวหนึ่ง ซึ่งเดิมก็จะอาศัย google เป็นตัวช่วย บางครั้งก็ไม่ได้ตรงตามที่ต้องการ จะถามผู้รู้ ก็ไม่รู้จะสื่อผ่านทางไหน คิดว่า gotoknow น่าจะเป็นทางออกให้เราได้มั่ง