การเรียนรู้โดยใช้วิชาชีพเป็นฐาน

เม็กดำ 1
การใช้วิชาชีพเป็นตัวเปิดประตูการเรียนรู้ให้กับเด็กๆจะส่งผลให้เด็กๆได้มีการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
                               ภาพรวมของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มักจะเริ่มต้นออกแบบการเรียนรู้โดยใช้วิชาการเป็นฐาน ดังเช่นในปัจจุบันที่ต้องใช้ฐานคิดจากการเรียน   8     กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลักซึ่งข้อคำถามชวนให้คิดคือว่า การจัดการผ่านท่วงทำนองดังกล่าว    เพียงพอต่อการหล่อหลอมลูกหลานไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วหรือยัง                       

ถ้าตอบว่าเพียงพอต่อการเกิดคุณภาพแล้ว  ก็จะเกิดข้อคำถามใหม่ว่าการที่ระบบการศึกษาไทยถูกตั้งคำถามในด้านคุณภาพอยู่ขณะนี้  พวกเราจะมีคำตอบอย่างไร  ลูกหลานไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีให้เห็นในทุกหย่อมหญ้า คำถามมีในใจทุกท่าน แล้วคำตอบจะเอาที่ใคร 
                   

หลักการสำคัญประการหนึ่งที่กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
. .  2544      ระบุว่า  การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  รวมทั้งผู้เรียนต้องสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ    หลักการนี้หากอ่านหรือคิดแบบผ่านๆก็อาจจะไม่เห็นอะไรมากนัก    หากแต่ครูบ้านนอกอย่างพวกผมกลับคิดลึก  ลึกถึงขั้นพร้อมที่จะคิดค้นและก่อเกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในแนวทางแห่งหลักการนี้อย่างเป็นรูปธรรม                    

การเรียนรู้โดยใช้วิชาชีพเป็นฐาน  จึงนับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนบ้านเม็กดำ  ได้ใช้ความพยายามค่อนข้างสูงในการดำเนินการตลอดปีการศึกษา 
2549     พวกเราคิดว่าการใช้วิชาชีพเป็นตัวเปิดประตูการเรียนรู้ให้กับเด็กๆจะส่งผลให้เด็กๆได้มีการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   ซึ่งแน่นอนที่สุดวิธีการเช่นนี้คงใช้ได้กับเด็กๆบางกลุ่ม   และแน่นนอนที่สุดเช่นเดียวกัน    นี่คือที่มาของการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย    ในแบบฉบับเม็กดำ    โดยท่านสามารถเรียนรู้ร่วมกับเราได้ผ่านเวทีนี้                 

การเรียนรู้โดยใช้วิชาชีพเป็นฐาน  ในแบบฉบับเม็กดำ  เราให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ผ่านการทำจริง  เราไม่มีการสมมุติ   ที่ผ่านมาได้ใช้กระบวนการค่ายเรียนรู้เป็นหลัก  เช่น   ค่ายการเรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติ    มหาชีวาลัยอีสาน     ค่ายเรียนรู้กระเบื้องเซรามิค  ค่ายมูลนิธิข้าวขวัญ  ค่ายธงพิทักษ์ป่า   ฯลฯ  นอกจากนี้วิชาชีพในชุมชนทุกเรื่อง เด็กๆก็ได้เรียนรู้อย่างจริงจัง   ชนิดถึงขั้นก้าวไปสู่อาชีพที่ถาวรได้ 
             

ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา  เรากล้ารับประกันคุณภาพเบื้องต้นว่า เด็กๆที่ผ่านกระบวนการนี้ ได้เปิดประตูการเรียนรู้ของตนเองในแบบฉบับเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู    และในจังหวะก้าวต่อไป พวกเรากำลังสังเคราะห์งาน ให้เห็นทิศทางเพื่อจัดกระบวนงานที่มีคุณภาพ เป็นลำดับต่อไป    
              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ

หมายเลขบันทึก: 81637, เขียน: 02 Mar 2007 @ 17:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนต่างๆ น่าจะเอาไปเป็นแบบอย่าง....ถึงแม้เด็กๆ จะไม่เรียนต่อ เด็กๆ ก็จะมีอาชีพ และเข้าใจและรักท้องถิ่นของตนเอง ....
เขียนเมื่อ 
  • มาสนับสนุนว่าถ้านักเรียนถนัดแบบไหนก็ให้เขาได้เรียนแบบนั้น
  • ให้สามารถใช้ความรู้เต็มตามศักยภาพของเขา
  • ได้รับบทความรู้ยังครับ
เขียนเมื่อ 
  • การไปเยือนเม็กดำเพียงช่วงสั้น ๆ  แต่ประทับใจในกระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนที่นั่นมาก  โดยเฉพาะ การเรียนรู้โดยใช้วิชาชีพเป็นฐาน  ในแบบฉบับเม็กดำ  เราให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ผ่านการทำจริง  เราไม่มีการสมมุติ