วิทยากลของในหลวง

ในหนังสือ ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับ ลัดดา ซุบซิบมีเกร็ดเกี่ยวกับพระอารมณ์ขันที่น่าสนใจดังนี้             

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เล่าว่า เมื่อ 7-8 ปีก่อน ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตรงกับงานประเพณีสำคัญของคนในท้องถิ่นนั้นพอดี            

ในการนี้ มีการจัดการถวายพระสุธารส และบรรดาข้าราชบริพารจัดการแสดงต่างๆ หลายอย่างให้ทรงพระเกษมสำราญด้วย             

หนึ่งในการแสดงถวาย มีวิทยากลหลายชุด โดยนักมายากลกิตติมศักดิ์ อาทิ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เล็ก จินดาสงวน และปราโมทย์ ไม้กลัด             

ลังทอดพระเนตรจบแล้ว มีรับสั่งว่า             

เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูบ้าง เป็นวิทยากลชุดหายตัว        

    

ขณะที่ทุกคนต่างเฝ้ารอคอยดูอยู่ด้วยใจระทึกนั้น ปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง

เสด็จหายตัวกลับถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เรียบร้อยแล้ว